NVJ zet zich in voor betere cao Publieke Omroep 2022-2024

maandag 27 september 2021

De NVJ onderhandelt dit najaar met de Publieke Omroep over de cao 2022-2024. De beroepsvereniging zet zich in voor het bevorderen van persvrijheid, het verbeteren en versterken van de positie van de journalisten/programmamakers en de journalistieke infrastructuur in Nederland. NVJ secretaris publieke omroepen Wais Shirbaz: “Het is essentieel om te blijven investeren in vakmanschap, zodat de publieke omroep voor het Nederlandse publiek van meerwaarde en onderscheidend blijft. De kwaliteit moet gewaarborgd blijven.”

De NVJ heeft recentelijk een enquête gehouden onder journalisten en programmamakers van de Publieke Omroep. Op basis hiervan is een arbeidsvoorwaardennota opgesteld, waarbij een structurele loonsverhoging van 5 procent per kalenderjaar hoog op de wensenlijst staat. 

Tarieven zzp'ers

Voor zzp’er dreigt dat bij sommige omroepen een minimumtarief de norm worden. Deze ontwikkeling gaat in tegen de geest van de Fair Practice Code ‘Goed opdrachtgeverschap Publieke Omroep’. Shirbaz: “Wij stellen voor dat alle zzp-tarieven geïndexeerd moeten worden en niet alleen de minimumtarieven.” De NVJ pleit al langer voor een level playing field.

Bij het vaststellen van een opdrachttarief zou voortaan ook rekening gehouden moeten worden met het ervaringsniveau van een zzp’er. Op dit moment wordt nog weinig onderhandeld met freelancers, waardoor een vergoeding vaak blijft hangen op een minimumtarief of slechts net iets hoger.

Werkzekerheid

Werkzekerheid is onder programmamakers bij de Publieke Omroep al jaren een groot probleem. Wais Shirbaz: “De publieke omroep dient, juist vanwege haar publieke taak en financiële zekerheid, een voorbeeldfunctie te vervullen als goed werkgever en goed opdrachtgever. Wij hebben een aantal voorstellen ingediend om deze zekerheid te garanderen.”
Daarom stelt de NVJ voor om het percentage van tijdelijke contracten voor werkenden met functie bij een vast programma aanzienlijk ter verlagen. Bij de vaste programmering dient een vast contract na een jaar het uitgangspunt te zijn en voor medewerkers van tijdelijke programma’s dienen er aantoonbare inspanningen te worden geleverd om tot een vast contract te komen. 

Nieuwe instroom

Het is belangrijk dat de journalistiek altijd nieuwe instroom heeft van programmamakers en journalisten. In dit verband stelt de NVJ voor om starters binnen de publieke omroep voor een periode van maximaal één jaar in de functiegroep F te plaatsen. Het doel daarbij is om startende programmamaker/journalist door middel van voldoende begeleiding klaar te stomen voor een carrière-bestendige toekomst binnen de publiek omroep.  

Thuiswerkregeling

Vanwege de coronacrisis is thuiswerk inmiddels algemeen geaccepteerd. Daarom stelt de NVJ voor om afspraken te maken voor een thuiswerkregeling er vanuit gaande dat thuiswerken in het post Corona-tijdperk regulier toegepast zal gaan worden. Wais Shirbaz: “We willen zeggenschap over thuiswerken, een passende financiële compensatie en goede facilitering van thuiswerken, rekening houdend met de Arbowetgeving.”

PersVeilig

De NVJ wil verder afspraken maken over continuering van PersVeilig en wil dat omroep-werkgevers het zogeheten INSI-convenant van het International News Safety Institute ondertekenen en zich daarmee zichtbaar committeren aan de veiligheid van journalisten.

Alle voorstellen

De NVJ legt de volledige lijst met voorstellen vrijdag voor aan leden die werkzaam zijn bij de Publieke Omroep. NVJ-leden die werkzaam zijn bij de publieke omroep kunnen tot 3 oktober reageren op de voorstellen. Bedoeling is dat de nieuwe cao voor het eind van het jaar vastgesteld wordt. De huidige cao loopt op 31 december af.