NVJ zoekt nieuw bestuurslid voor Algemeen Bestuur

maandag 30 september 2019

De NVJ is op zoek naar een nieuw bestuurslid voor haar Algemeen Bestuur. Marjan Enzlin, tot juni 2017 voorzitter van de NVJ en daarna bestuurslid, legt per 20 november haar functie neer. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich aanmelden tot 28 oktober.

Leden die een half jaar of langer vooraf aan de kandidaatstelling lid zijn van de NVJ, kunnen zich kandidaat stellen. Dit kan ook op voordracht van ofwel het hoofdbestuur of een van de sectiebesturen.  De definitieve verkiezing vindt plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering op 20 november 2019.

Het Algemeen Bestuur van de NVJ bestaat uit zeven leden. Ieder bestuurslid voert over de hem of haar toegewezen portefeuilles en secties overleg met de verantwoordelijk secretaris binnen de NVJ en de desbetreffende sectie, en geeft invulling aan de statuten van de NVJ. De benoeming tot bestuurder geldt voor een termijn van drie jaar, met maximaal één termijn van drie jaren te verlengen.

Indien meerdere kandidaten solliciteren naar een bestuursfunctie zal het bestuur een digitale peiling doen onder de leden, waarbij de leden hun voorkeur kunnen uitspreken voor een bepaalde kandidaat. Het resultaat van deze (digitale) ledenraadpleging wordt door de Algemene Leden Vergadering meegewogen.

De NVJ streeft naar een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling van de samenstelling van de vereniging en daarmee een goede mix van kwaliteiten in het bestuursteam. Deze afspiegeling geldt zowel voor de beroepsachtergrond als voor geslacht, ervaringsjaren en leeftijd. Het is aan de Algemene Leden Vergadering dit belang mee te wegen.

Aanmelden kandidaten

Wil je graag actief worden binnen de NVJ en herken je jezelf in het bijgaande functieprofiel? Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 28 oktober aanmelden door een beknopte CV, digitale foto en motivering te sturen naar tbruning@nvj.nl. Houd er rekening mee dat de motivering en CV online worden gezet. Contactgegevens en andere persoonlijke informatie die je niet openbaar wilt hebben, gelieve alleen in de e-mail te vermelden, en niet in de CV.

Verkiezingstermijn

 

  • 30 september - Kandidaten kunnen zich aanmelden
  • 28 oktober - Sluiting termijn
  • 4 november - Namen van de kandidaten worden op de website bekendgemaakt en digitale ledenraadpleging
  • 18 november - Resultaat ledenraadpleging bekendmaken
  • 20 november - Definitieve verkiezing door Algemene Ledenvergadering