NVJ/NVF roept NDC Mediagroep op in gesprek te blijven met zijn fotojournalisten

donderdag 11 februari 2021

De hoofdredactie van NDC Mediagroep heeft de freelance fotojournalisten in de drie noordelijke provincies onlangs een nieuw contract opgelegd. Vrijwel alle fotojournalisten, die zich al in 2014 voor overleg met NDC in één groep verenigden, maken zich sterk voor aanpassing van het nieuwe contract. De NVJ/NVF steunt deze groep en roept NDC Mediagroep op om met de fotojournalisten in gesprek te blijven.

Foto: Anton Kappers - Thomasson

Een uitgestoken hand

Het huidige voorgelegde contract is op onderdelen om principiële redenen voor de fotojournalisten niet acceptabel. De NVJ/NVF begrijpt en steunt hun standpunt.

De fotojournalisten van NDC Mediagroep hebben tekst en uitleg aan de hoofdredacteur gevraagd. Zij wensen op basis van wederzijds respect voor elkaars positie en in goed overleg tot een voor beide partijen passende oplossing te komen. In het verleden is dat ook steeds in alle redelijkheid gelukt.

Overeenkomst

In het nieuwe contract wordt niet meer een stuks-tarief per enkele foto betaald, maar een opdrachttarief voor meerdere foto’s. Voor de meeste fotografen pakt dit erg nadelig uit, omdat volgens het voorgestelde nieuwe contract plaatsing van meerdere foto’s geen extra betaling oplevert, terwijl dit in de oude situatie wel het geval was. 

De NVJ/NVF vindt dat fotojournalisten met ervaring een goed tarief moeten ontvangen dat hun professionaliteit weerspiegelt. Dat kan alleen als er voldoende betaald wordt voor het aangeleverde volume. Ook moet het tarief een juiste weerspiegeling zijn van de tijd, die geïnvesteerd wordt om de opdracht te voltooien. Het voorstel van de groep fotojournalisten om volume en tijdinvestering op de juiste wijze mee te wegen in betaling, steunen we dan ook.

De hoofdredactie heeft aangegeven dat het uitgangspunt was dat er een verruiming van het fotobudget zou plaatsvinden. Dat verheugt ons zeer. Alleen, hoe pakt deze budgetverruiming uit als velen er niet op vooruitgaan? Wij vragen de hoofdredactie dit aan ons én de groep fotografen uit te leggen.

Wat verder in het nieuwe contract opvalt, is de zeer uitgebreide licentie om het werk te herplaatsen, publiceren én de vrijwaring, die de fotojournalist NDC Mediagroep moet geven voor alle mogelijke claims van derden. Ook voor claims op grond van portretrecht, terwijl daarbij de context van de publicatie, die door NDC en niet door de fotograaf bepaald wordt, van groot belang is.

De NVJ/NVF vindt deze vrijwaring onredelijk zwaar rusten op de schouders van de fotografen en zien een aanpassing hierin als een redelijk voorstel. 

Blijf in gesprek

De NVJ/NVF steunt de noordelijke fotografen en roept de hoofdredactie op met de groep in gesprek te blijven teneinde in onderling overleg tot een oplossing te komen. Fotojournalistiek is een vak dat door professionals wordt uitgeoefend. Professioneel werk moet op basis van redelijke contractvoorwaarden goed worden beloond.  

Hoe verder

De fotojournalisten wachten nu op een reactie van de hoofdredactie. Sinds de nieuwe overeenkomst vlak voor de kerstdagen op de deurmat viel – met het verzoek om voor 1 januari 2021 te tekenen - is er een mailwisseling geweest. Ondanks de voorstellen vanuit de groep tot overleg heeft NDC Mediagroep de druk op individuele fotografen om te tekenen opgevoerd. Het gros heeft evenwel niet getekend. NVJ/NVF is in gesprek met de groep, volgt de ontwikkelingen nauwgezet en is bereid te helpen bij eventuele vervolgstappen.

Milen van Boldrik