NVJ/NVF spreekt met Yesilgöz hackathon persalarmering af om tot oplossing te komen

maandag 13 maart 2023

In een gesprek met de NVJ/NVF en het Genootschap van Hoofdredacteuren onderschrijft minister Dilan Yesilgöz van Justitie & Veiligheid het belang van snelle persalarmering. Maar ze wil op voorhand geen uitstel van de stopzetting geven. Daarvoor wil de minister eerst bruikbare alternatieven of oplossingsrichtingen tot haar beschikking hebben. De NVJ/NVF en het Genootschap spraken daarom met de minister af dat er op donderdag 16 maart een zogenoemde ‘hackathon’ wordt georganiseerd om tot alternatieven of oplossingen te komen.

Foto Martijn Beekman

De vertegenwoordigers van NVJ/NVF, Thomas Bruning en René Hendriks, en het Genootschap van Hoofdredacteuren, Corine de Vries en Gert-Jaap Hoekman, hadden op 21 februari een gesprek met de minister over de voorgenomen stopzetting per 1 april 2023 van de automatische persalarmering door meldkamers van de hulpdiensten. Volgens een eerder ingediend advies van de landsadvocaat ontbreekt op dit moment de wettelijke grond voor de geautomatiseerde persalarmeringen.

Zwakke plekken in advies landsadvocaat

Tijdens het gesprek is uitvoerig stilgestaan bij de wettelijke argumenten die door de landsadvocaat zijn aangedragen. ‘We hebben de minister gewezen op de zwakke plekken in het advies van de landsadvocaat en de gevolgen voor de burger, de overheid en de journalistiek in Nederland, zowel wat de principiële zaken betreft als de economische gevolgen voor een deel van de beroepsgroep’, aldus de NVJ/NVF. ‘Daarnaast hebben we aangedrongen op een uitstel van de voorgenomen stopzetting.’

Minister wil bruikbare alternatieven of oplossingsrichtingen

De minister zei de zaak zeer serieus op te nemen. Zij onderschrijft het belang van snelle persalarmering en wil er graag op een goede manier uitkomen. Tegelijkertijd heeft zij duidelijk gemaakt dat zij op voorhand geen uitstel van de stopzetting wil geven. Daarvoor wil de minister eerst bruikbare alternatieven of oplossingsrichtingen tot haar beschikking hebben. De NVJ/NVF en het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben daarom met de minister afgesproken dat er op 16 maart een zogenoemd ‘hackathon’ wordt georganiseerd om tot alternatieven of oplossingen te komen.

‘Hackathon’ met hulpdiensten, juristen en ambtenaren

Tijdens de komende ‘hackathon’ op 16 maart gaan kleine groepen aan de slag om alternatieve – al dan niet tijdelijke – oplossingen te vinden voor de automatische persalarmering in haar huidige vorm. Die groepen zijn evenredig samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie hulpdiensten, (foto)journalisten uit de landelijke en regionale achterban van de NVJ/NVF, het Genootschap van Hoofdredacteuren, juristen en ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op basis van de uitkomsten kan de minister haar besluit tot stopzetting hetzij uitstellen of geheel intrekken.

NVJ/NVF en genootschap huren juridische experts in

De NVJ/NVF en haar leden hebben voor en na het gesprek met de minister niet stilgezeten. Zo is de  politiek in Den Haag en in de regio’s geïnformeerd en dit heeft onder andere tot publieke steunbetuigingen van diverse burgemeesters geleid. Daarnaast hebben de NVJ/NVF en het Genootschap van Hoofdredacteuren samen externe juridische experts ingehuurd om scherp naar het advies van de landsadvocaat te kijken én met juridisch onderbouwde tegenargumenten en oplossingen te komen. Deze experts, het bekende bureau ICT Recht, hebben zeer recentelijk hun bevindingen afgerond. Die worden tussentijds aan de minister gepresenteerd.

Juridische weg

Mochten alle inspanningen niet leiden tot het gewenste resultaat leiden, dan resten de NVJ/NVF en het Genootschap van Hoofdredacteuren, de brancheorganisaties NLPO, RPO en NDP Nieuwsmedia nog het nemen van juridische stappen om ervoor te zorgen dat de minister haar voorgenomen besluit heroverweegt dan wel uitstelt.