Omroep-cao: tijdelijke contracten alleen waarvoor ze bedoeld zijn

donderdag 28 november 2013

In de nieuwe cao voor het omroeppersoneel zijn onder meer afspraken gemaakt over de contractering, het begeleiden van werk naar werk en permanente educatie. Een belangrijk winstpunt is dat ook de werkgevers erkennen dat de flexibilisering van arbeid binnen de publieke omroepen is doorgeslagen en daarmee soms ongewenste vormen heeft aangenomen. Gisteren bereikten NVJ en andere vakorganisaties met de werkgevers van de publieke omroep een onderhandelingsresultaat. Leden werkzaam bij de publieke omroep kunnen tot 9 december hun stem uitbrengen.

Met een pakket maatregelen willen werkgevers en vakorganisaties afspreken dat tijdelijke contracten alleen gebruikt moeten worden waar ze voor bedoeld zijn: echt tijdelijk werk. Ook zullen schijnconstructies uitgebannen moeten worden.

Daarnaast voelen werkgevers en vakorganisaties de duurzame inzetbaarheid van medewerkers als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle medewerkers (tijdelijk en vast) moeten qua opleiding up-to-date blijven en er wordt ingezet op werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Daar staat tegenover dat van medewerkers ook wordt verwacht dat zij bereid zijn te wisselen in functies. De partijen hebben zich verplicht om in het eerste kwartaal van 2014 deze afspraken om te zetten in concrete maatregelen.

Ondanks de grote bezuinigingen waar de publieke omroepen mee geconfronteerd zijn, is het ook gelukt om bescheiden loonafspraken te maken. Alle medewerkers die op 30 december 2013 in dienst zijn krijgen een eenmalige uitkering van 1,5 procent (van 12 maal het maandsalaris), met een minimum van €200 bruto. De salarissen zullen per 1 januari 2014 structureel met 1 procent worden verhoogd . Per 1 juli 2014 worden de salarissen nog eens met 0,5 procent structureel worden verhoogd.