Onderhandelaarsresultaat cao Publieke Omroep neutraal voorgelegd

dinsdag 23 januari 2018

Er is een onderhandelaarsresultaat bereikt voor de cao Publieke Omroep met een looptijd van twee jaar (1 januari 2017 tot en met 31 december 2018). Na een lange onderhandelingsperiode legt de NVJ het onderhandelaarsresultaat neutraal aan de leden voor. Op sommige punten zijn stappen gezet, op andere punten bleek minder mogelijk dan de NVJ gehoopt en verwacht had. Al met al vindt de NVJ het resultaat stevig genoeg om dit resultaat nu voor te leggen. De leden kunnen tot en met 7 februari hun stem uitbrengen.

Hieronder  de hoofdlijnen die in het onderhandelaarsresultaat zijn opgenomen. De uitgeschreven tekst staat in de bijlage [pdf]  

Loonsverhoging

  • Er is een structurele loonsverhoging van 1,4 procent per 1 januari 2017. Per 1 juli volgt daarbovenop een structurele loonsverhoging van 1,5 procent. In totaal stijgen de lonen dus met 2,9 procent structureel. De loonsverhoging over 2017 zal in maart 2018 met terugwerkende kracht worden nabetaald. 

Verbetering positie uitzendkrachten en payroll-medewerkers

  • Uitzendkrachten en payroll-medewerkers hebben voortaan in gelijke omstandigheden recht op hetzelfde bruto maandinkomen als werknemers in dienst van de omroepen. De positie van uitzendkrachten en payrollers wordt hiermee aanzienlijk verbeterd. Daarnaast zijn met de werkgever afspraken gemaakt op het gebied van naleving. Hierdoor kan de NVJ het effect van de regeling controleren en evalueren. 

Code voor zzp’ers

  • Een ander belangrijk punt is de code voor zzp’ers. Hierin zullen uitgangspunten worden opgenomen die de NVJ belangrijk vindt bij het inhuren van zzp’ers. 

Meer werkzekerheid

  • Er komt een omroepintermediair om medewerkers die hun (tijdelijke) baan bij een omroep verliezen te helpen om op een snelle en effectieve wijze een nieuwe baan bij een andere omroep te vinden. De NVJ vindt dat dit als een eerste stap kan dienen richting meer verantwoordelijkheid voor de omroepwerkgever tegenover de medewerkers met een tijdelijke contract.

Jeugdschalen verdwijnen

  • De jeugdschalen verdwijnen uit de cao. Daarmee verdwijnt ook een ongelijkheid.

 

Het onderhandelaarsresultaat bevat ook punten waar de NVJ graag meer voor de omroepmedewerkers had willen bereiken:

Inleveren van vakantie-uren

  • In salaris klasse A tot en met F en salarisklasse G en hoger worden vakantie-uren gelijkgetrokken. Dit betekent dat iedere werknemer (op fulltime basis) in een kalenderjaar 144 wettelijke en 56 bovenwettelijke vakantie-uren opbouwt, dus totaal 200 uren. Het effect hiervan is dat de medewerkers in de functie-schaal G en hoger 8,8 uur per jaar inleveren. Daartegenover staat dat de drempel (artikel 25 lid 3 en artikel 31 lid 2 cao) van 36 uur alvorens medewerkers overuren kunnen schrijven voor de medewerkers in G en hoger vanaf nu niet meer van toepassing is. Deze medewerkers ontvangen bovendien eenmalig € 500,- bruto als compensatie voor het verlies van 8,8 vakantie-uren .

Periodiekpercentages

  • Vanaf 1 februari 2018 worden de periodiekpercentages berekend aan de hand van het feitelijk salaris van de werknemer. Hiervoor vond de berekening plaats over het maximumschaalsalaris. Dit betekent dat de jaarlijkse periodiek binnen de salarisschalen iets lager zal uitvallen.

Waarom legt de NVJ dit resultaat neutraal voor?

Al met al ligt er een resultaat dat we neutraal aan jullie willen voorleggen. Op het gebied van het salaris hebben we na een zeer mager eerste bod (1,6% voor twee jaar) nu een behoorlijk resultaat met een structurele loonsverhoging van 2,9 procent. Ook zijn er stappen gezet voor de flex-collega’s.

Het inleveren van een vakantiedag voor de  functieschalen G en H wordt financieel gecompenseerd en hoeft niet slecht uit te pakken, omdat in het vervolg gemaakte overuren direct worden vergoed, daar waar dat nu pas gebeurt nadat er 36 uur is overgewerkt. Bovendien gaan de collega’s in schaal F er op vooruit.

Op het gebied van de jaarlijkse periodiek is een beperkte concessie gedaan, maar deze weegt wat ons betreft op tegen de structurele salarisverhoging, die we hebben af kunnen spreken.

Vragen? Neem contact met ons op

Heb je behoefte aan tekst en uitleg, neem dan contact op met omroepsecretaris Wais Shirbaz. Bij voldoende belangstelling kan een bijeenkomst worden belegd.