Onderhandelingen CAO Dagblad: ‘Het is eronder’

zondag 27 november 2011

NVJ en NDP Nieuwsmedia hebben afgelopen vrijdag geen akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten. Na een lange onderhandelingssessie hebben werkgevers – net zoals in april – een eindbod gedaan. Ook dit keer heeft de onderhandelingsdelegatie van de NVJ moeten concluderen dat het bod onvoldoende was. De NVJ vindt het zeer teleurstellend dat er geen resultaat is behaald.

De belangrijkste redenen waarom er geen akkoord is bereikt:
- Geen auteursrechtenvergoeding van 0,5%;
- Pensioenafbraak door minimum-pensioen-voorwaarden buiten werking te stellen;
- Een looptijd van 30 maanden;
- Een loonbod van 1% structureel per 1-7-2011 en 1% structureel per 1-7-2012.

De afgelopen jaren zijn journalisten er structureel op achteruit gegaan; stilstand in de loonontwikkeling, inleveren van koopkracht. De huidige inflatie in combinatie met het voorstel dat er nu ligt, zou er toe leiden dat hier de komende tweeënhalf jaar niets in zou verbeteren. Het blijft dus inleveren. Het is in de ogen van de NVJ onverantwoord hiermee in te stemmen. Het vak heeft een waarde en dat moet ook zo blijven, aldus de NVJ.

De komende dagen zullen er bij ieder dagblad ledenbijeenkomsten worden georganiseerd. Het is voor de NVJ essentieel dat de leden zich uitspreken over hun arbeidsvoorwaarden, hun koopkracht en hun pensioenrechten.