Onderhandelingen CAO Dagblad uitgesteld

donderdag 3 november 2011

De herstart van de CAO-onderhandelingen voor dagbladjournalisten is uitgesteld tot 25 november. Aanvankelijk zouden de CAO-partijen op 8 november weer formeel bij elkaar komen. Waar de NVJ verder wil onderhandelen, hebben werkgevers aangegeven meer tijd nodig te hebben om weer aan tafel te gaan.

Na de stilte in de zomer hebben de CAO-partijen over en weer formeel per brief aangegeven wat hun posities zijn en waar ze ruimte zien. Dit was voor de NVJ aanleiding om te verkennen of er mogelijkheden zijn om dit jaar nog een resultaat te bereiken. Concreet betekent dit eigenlijk dat via informele overleggen met werkgevers is gekeken naar de problemen en de eventuele oplossingen.

Gezien het feit dat werkgevers en werknemers vrij ver van elkaar af staan heeft dit traject enige weken in beslag genomen. Uiteindelijk leek het zijn meerwaarde te hebben. Er waren voldoende aanknopingspunten om verder te onderhandelen. Toch hebben de werkgevers aangegeven meer tijd nodig te hebben om weer aan tafel te gaan.