Onderhandelingen Dagblad-CAO op scherp

woensdag 20 januari 2010

Vandaag vindt de vierde en laatste onderhandelingsronde plaats voor een nieuwe CAO Dagblad. Tot nu toe zijn de onderhandelingen moeizaam verlopen. De werkgevers hebben volgens de NVJ geen enkele creativiteit getoond om tot een oplossing te komen. Alle drie de keren kwamen ze met lege handen naar de onderhandelingstafel. Als het bovendien aan de NVJ had gelegen dan waren de jonge instromers en Plasterkjournalisten al aan het werk op de redacties. Door de halsstarrige houding van de werkgevers is dat nog niet gebeurd.

‘Wat wij in ieder geval niet willen is een achteruitgang’, zegt dagbladsecretaris Bianca Rootsaert. ‘Nu dreigt dat wij salaris moeten inleveren, omdat de dagbladjournalisten ook in 2010 moeten bijdragen aan de afhandeling van de VUT-premie. Dat komt neer op 1 procent van het salaris. Wij vinden dat de werkgevers dit voor hun rekening moeten nemen. De VUT had al afbetaald moeten zijn, maar dat is niet het geval vanwege de vele reorganisaties, waarbij de werkgevers de vut massaal als goedkope afvloeiingsregeling hebben gebruikt.’

De werkgevers voelen op zich wel voor een instroomregeling voor jonge journalisten, maar de werknemers zijn degenen die daarvoor loonruimte moeten inleveren. Van werkgeverszijde is de loonruimte nul. ‘Voortdurend beroepen werkgevers zich op de crisis, maar dat heeft een aantal van hen er niet van weerhouden de eigen hoofdredacteuren 2.75 procent loon erbij te geven.’

Als het aan de NVJ had gelegen dan waren de jonge instromers en Plasterkjournalisten al aan het werk op de redacties. Door de halsstarrige houding van de werkgevers is dat nog niet gebeurd. Zij hebben nu de sleutel in handen, aldus Rootsaert.