Onderhandelingen journalistieke cao’s van start

donderdag 22 mei 2014

De NVJ en de WU (Werkgeversbedrijf Uitgeverijbedrijf) beginnen vrijdag 23 mei met de onderhandelingen over (verlenging van) journalistieke cao’s voor het jaar 2014. De leden van de secties Dagblad en Tijdschriften hebben zich positief uitgesproken over het cao-voorstel van de NVJ.

De NVJ zit bij deze eerste bespreking aan tafel met een samengestelde delegatie die bestaat uit de secretarissen van de secties Dagblad en Tijdschriften en delegatieleden Remco Nods en Bert de Jong. Er gaat vooral gesproken worden over de agenda voor de komende onderhandelingsweken. De NVJ en de andere bonden betrokken bij het uitgeverijbedrijf willen voor het jaar 2014 in ieder geval een redelijke  loonsverhoging binnenhalen. Daarnaast zal er worden gepraat over een raam-cao voor het hele uitgeverijbedrijf. De NVJ heeft de eerste voorstellen voor de journalistieke component van deze raam-cao ingediend bij werkgevers. Ook de modernisering van delen van de cao Dagblad moet deze zomer aan de orde komen.

NVJ-secretarissen Yvonne Dankfort en Annabel de Winter zullen op de website van de NVJ regelmatig verslag doen van de voortgang van de besprekingen over de nieuwe cao’s.