Onderhandelingen omroep-cao: NVJ pleit voor gelijk speelveld

dinsdag 28 november 2017

Het cao-overleg voor de publieke omroep dat vandaag plaatsvindt, bereikt een nieuwe fase. Nadat in de verkenningsfase de tijd is genomen om de voorstellen van alle partijen te bespreken, breekt nu de overlegfase aan waarin de NVJ en andere bonden tot concrete afspraken willen komen.

Flexibele schil en gelijk speelveld

De NVJ wil de problematiek oplossen rondom de tijdelijke contracten, payrollconstructies en schijnzelfstandigen (de flexibele schil) en de daarmee samenhangende onzekerheden.

De wildgroei aan tijdelijke (draaideur) contracten en het gebruik van payrollconstructies, waarin de payrollmedewerkers tegen te slechte arbeidsvoorwaarden en minimale rechtsbescherming werken, is onacceptabel. Er zijn bij de NVJ voorbeelden van verschillende (regionale) omroepen bekend waarbij ervaren freelancers worden afgescheept met 15 tot 30 bruto euro per uur. Dat betekent dat directe collega’s voor de helft van de normale loonkosten hetzelfde werk doen.

Het past niet bij de rol en de maatschappelijke positie van de publieke omroepen om een personeelsbeleid te hanteren en/of met payroll-constructies te werken die buiten de reikwijdte van het arbeidsrecht en de cao voor de publieke omroep vallen. De inzet van zelfstandigen en flexibele medewerkers moet geen bezuinigingspost zijn. De NVJ pleit voor een eerlijk en gelijk speelveld.

Ook wil de NVJ afspraken maken over een convenant waarin wordt geregeld hoe opdrachtgevers met freelancers moeten omgaan. Het uitgangspunt is een level playing field voor alle werkenden.

Daarnaast wil de NVJ meer verantwoordelijkheid bij de NPO én de omroephuizen gezamenlijk voor het steeds weer doordraaien van goede programmamedewerkers, die elke paar jaar of elke paar maanden van omroep naar omroep moeten verhuizen. De noodzakelijke flexibiliteit wordt volledig op medewerkers afgewenteld.

Loonbod publieke omroep

Tot nog toe ligt er een onaanvaardbaar laag loonbod van 0,6 procent voor 2017 en 1,0 procent voor 2018 terwijl elders bij de overheid en in het bedrijfsleven rond 2,5 procent per jaar wordt afgesproken. Het huidige loonbod van de werkgevers betekent twee jaar koopkrachtverlies.

Generatiepact

Verder is aan de werkgevers voorgesteld om een generatiepact in de sector publieke omroep te introduceren. Oudere werknemers kunnen daarmee hun betrekkingsomvang tegen gunstige voorwaarden voor inkomen en pensioen verminderen en tegelijkertijd schept dat de mogelijkheid om jong talent in te laten stromen.