Onderhandelingen sociaal plan Sanoma van start

vrijdag 22 november 2013

Terwijl de NVJ inzet op een verlenging van het huidige Sociaal Beleidskader bij Sanoma, geeft het uitgeefbedrijf aan dat verlenging niet mogelijk is gezien de financiële situatie. De vakorganisaties willen daarom inzage in de jaarcijfers en op korte termijn overleg met de ondernemingsraad. Gisteren vond het eerste overleg plaats over een nieuw sociaal plan.

De hoofdlijnen van het huidige Sociaal Beleidskader zijn: een traject om de positie op de arbeidsmarkt te vergroten en een afvloeiingsregeling gebaseerd op de kantonrechtersformule. Het voorstel van Sanoma is een terugkeer naar het cao-niveau. Dit betekent een aanvulling op de WW-uitkering, die gekapitaliseerd kan worden. De hoogte van de uitkering wordt in dat laatste geval aanzienlijk lager. De vakorganisaties hebben gisteren aangegeven inzage te willen in de cijfers van Sanoma.

Het volgende overleg vindt plaats op 3 december.

Alle informatie over de reorganisatie bij Sanoma wordt verzameld in het dossier Sanoma