Onderhandelingsakkoord met ANP

maandag 18 juli 2016

NVJ is met het ANP tot een onderhandelingsakkoord gekomen dat met een positief advies aan de leden van de NVJ ter goedkeuring wordt voorgelegd. De afgelopen maanden heeft de NVJ met de directie van het ANP onderhandeld om tot afspraken te komen over de arbeidsvoorwaarden voor de journalisten bij het ANP. Dat was noodzakelijk omdat de directie van het ANP in 2015 tot de conclusie kwam om de nieuwe CAO UB Deel II Journalistiek op belangrijke onderdelen niet te volgen.

De onderdelen van de nieuwe CAO UB Deel II Journalistiek die het ANP NIET wil volgen zijn onder andere de structurele loonsverhoging van 1% per 1 juli 2015 en de loonsverhoging van 2% in de loop van 2016; het Persoonlijk Keuzebudget, integraal onderdeel van de CAO UB, wordt bij het ANP niet geïmplementeerd; andere moderniseringen van de CAO UB II Journalistiek, zoals afbouw van de senioren regeling en omzetting in 2 extra vrije dagen voor alle leeftijden, zijn evenmin uitgevoerd.

Nieuwe afspraken

Omdat het ANP vanaf 2011 de CAO voor Dagbladjournalisten volgt voor haar journalisten in loondienst en daarnaast enkele eigen ANP regelingen blijft hanteren, moesten er nieuwe, allesomvattende afspraken worden gemaakt. De NVJ is nu met het ANP tot een onderhandelingsakkoord gekomen. Pas als het onderhandelingsakkoord door de leden van NVJ (en FNV Kiem) is goedgekeurd, zal het bij het ANP worden ingevoerd.

Waarom een onderhandelingsakkoord?

Het ANP wil een eigen regeling die bestaat uit: toepassing van de nieuwe CAO UB (voor journalisten) Deel II voor zover daar niet van af wordt geweken in het onderhandelingsakkoord met het ANP. De afwijkingen bestaan uit ANP-eigen regels, sommige al langer van toepassing, andere nieuw. Onderdeel van de nieuwe regeling voor het ANP is in ieder geval een aanbod voor een structurele loon- en schaalverhoging.

Positief advies

De NVJ is zich bewust van de positie van het ANP en beschouwt het aanbod van een structurele loon- en schaalverhoging als een stap in de goede richting - dit is ook de reden waarom de NVJ het onderhandelingsakkoord met een positief advies aan de NVJ leden bij het ANP voorlegt. Wel past hierbij de opmerking dat de werknemers van het ANP een groeiende achterstand oplopen ten opzichte van hun collega-journalisten op wie de structurele loonsverhoging van de CAO UB Deel II Journalistiek wordt toegepast. 

De leden werkzaam bij het ANP worden per e-mail uitgenodigd om hun stem uit te brengen. Stemmen kan tot 1 september.