Onderhandelingsresultaat cao Omroep: sneller vast contract en maandsalaris erbij

maandag 17 juli 2023

De NVJ heeft met de NPO een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Omroep-cao voor 2024. Het resultaat komt neer op meer werkzekerheid, een forse vermindering van het aantal tijdelijke contracten, hogere vergoedingen voor zzp’ers, en een loonsverhoging van ruim een maandsalaris voor alle omroepmedewerkers. De NVJ legt het onderhandelingsresultaat positief voor aan de leden werkzaam bij de Publieke Omroep.

Wais Shirbaz tijdens de lunchbijeenkomst op 1 juni bij NOS (foto: Dingena Mol)

De huidige cao liep nog door tot 31 december 2023, maar de hoge inflatie en de roep om meer werkzekerheid was voor alle betrokken partijen aanleiding om tussentijds in gesprek te gaan. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de NVJ-leden in dienst bij een landelijke of regionale publieke omroep. Bij een definitief akkoord geldt de nieuwe cao voor alle omroepmedewerkers vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Concreet houdt het onderhandelingsresultaat in:

  • Een structurele loonsverhoging van 5% per 1 januari 2023 (voor mensen die op of na 31 augustus 2023 in dienst zijn)
  • Een structurele loonsverhoging van 3,5% per 1 januari 2024
  • Freelance tarieven voor nieuwe en voortgezette opdrachten volgen per 1 september 2023 de cao-verhogingen: 5% per september 2023 en 3,5% per januari 2024
  • Meer zekerheid door o.a. meer vaste contracten: ketenbepaling gaat van 6 tijdelijke contracten in 4 jaar naar maximaal 3 in 2 jaar
  • Stagevergoeding wordt € 475 per 1 september 2023 en stijgt per 1 januari 2024 mee met de cao-verhogingen

Wais Shirbaz, secretaris Omroep: ‘Met deze afspraken zetten we een enorme stap richting het creëren van werkzekerheid voor de medewerkers van de omroep. Bovendien is het ons gelukt om de gevolgen van de hoge inflatie zoveel mogelijk te verzachten, zowel voor werknemers als voor zzp'ers. Daarom leggen we dit onderhandelingsakkoord aanstaande donderdag voor aan onze leden met een positief advies. Zoals altijd is het laatste woord hierover aan onze leden.’

Meer werkzekerheid

Dit onderhandelingsresultaat vergroot de werkzekerheid door meer vaste banen te creëren. Voortaan mag een oproep een programmatisch medewerker maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden gedurende een termijn van maximaal 24 maanden. In de oude cao ging het om maximaal 6 contracten gedurende 48 maanden. Om lopende contracten toch nog wat ruimte te bieden, is 2024 als overgangsjaar aangemerkt.

Shirbaz: ‘Werkzekerheid is al jarenlang een speerpunt voor de NVJ. Een cultuur van tijdelijke contracten creëert voortdurende onzekerheid voor makers en heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid op de werkvloer. Dat past niet bij de publieke omroep als werkgever. Met dit akkoord committeren de omroepen zich aan het creëren van meer vaste banen. De inzet is om per 1 januarri 2027 een verhouding van 80% vaste en 20% tijdelijke contracten te realiseren.’

Loonstijging

Als NVJ-leden akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat worden op 1 januari 2024 de salarissen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 met 5% verhoogd, naast de al eerder toegekende verhoging van 2%. Deze verhoging met terugwerkende kracht geldt voor mensen die op of na 31 augustus 2023 in dienst zijn. Daarnaast worden de salarissen per 1 januari 2024 nog een keer verhoogd met 3,5%. In totaal stijgen de lonen 10,5% ten opzichte van 2022. 

Tarieven zzp’ers

De omroepen berekenen de cao-verhogingen door in de vergoedingen van zzp'ers bij voortzetting van opdrachtovereenkomsten en het aangaan van nieuwe opdrachten. Milen van Boldrik, secretaris Zelfstandigen: ‘Het is ontzettend belangrijk dat er óók goede afspraken worden gemaakt voor freelance programmamakers en dat hun tarieven op waarde blijven. We zijn dan ook tevreden met de afspraak dat vanaf heden de freelance tarieven meestijgen met de cao-loonsverhogingen. Bij een nieuwe of voortgezette opdracht krijg je er als freelancer vanaf 1 september 5% bij en vanaf 1 januari 2024 nogmaals 3,5%. Dit corrigeert gelukkig voor een belangrijk deel de pijn van de hoge inflatie.’

Stagevergoeding 

De maandelijkse stagevergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 vastgesteld op 475 euro. Stagiairs ontvangen deze vergoeding al met ingang van 1 september 2023. Vanaf 1 januari 2024 groeit de stagevergoeding ook mee met de indexeringen van de cao-salarissen.

Lisa Koetsenruijter, secretaris Vers in de Pers, is verheugd met het resultaat: ‘Op veel plekken staat de stagevergoeding al jaren stil op een bedrag dat niet meer in lijn is met wat het studentenleven kost. De NPO doorbreekt dit patroon met een aanzienlijke verhoging. Daarnaast is het mooi dat wordt erkend dat ook studenten te maken hebben met stijgende levenskosten door de vergoeding vanaf volgend jaar mee te laten stijgen met lonen en tarieven. Een goede behandeling van journalisten en programmamakers begint met een eerlijke stagevergoeding, stagiairs zijn immers de toekomst van het beroep.’

Ledenraadpleging

De NVJ is tevreden en legt het resultaat van de cao-onderhandelingen positief voor aan haar leden. Leden die in dienst bij de publieke omroep werken ontvangen donderdag 20 juli een stemformulier om hun stem uit te brengen. Stemmen kan tot 21 augustus.

Heb je vragen over het onderhandelingsresultaat? Neem dan contact op met Lisa Koetsenruijter, secretaris Vers in de Pers (lkoetsenruijter@nvj.nl). In verband met de zomerperiode kan het wat langer duren voor je een reactie krijgt, maar we doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

 

 

werf een lid