Onderhandelingsresultaat CAO Omroeppersoneel

donderdag 30 juni 2011

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het Omroeppersoneel. De NVJ betreurt het dat er een aantal principiële afspraken niet konden worden gemaakt met de werkgevers en biedt het resultaat neutraal aan de leden aan.

In het onderhandelingsresultaat is gekozen voor een tweejarige CAO. Het loon wordt met ingang van 1 januari 2011 met 1 procent structureel verhoogd. Daarnaast is er uitsluitend ruimte voor eenmalige uitkeringen: 0,5 procent over 2011 (uitgekeerd op 1 oktober) en 1,5 procent voor 2012.

Verder wordt per jaar 250.000 euro vrijgemaakt ter compensatie van het verlies aan pensioenopbouw bij ontslag. Tot voor kort was er een overheidspot waar voor 40-plussers, langer dan een half jaar werkloos, gedurende de ww-uitkering de pensioenopbouw uit bekostigd werd. De overheid heeft dat fonds (FVP) echter gesloten en in de nieuwe CAO wordt daar nu een reparatie op gemaakt.

De NVJ is teleurgesteld dat er met de werkgevers geen principiële afspraken konden worden gemaakt. ‘We vinden het nog altijd schandalig dat een ongewenst neveneffect van de jaarurennorm voor de mensen in de nachtdienst niet gerepareerd wordt’, aldus de NVJ. ‘Verder kost het geen geld om Ondernemingsraden instemmingsrecht te geven als het gaat om de aanpassing van bedrijfsregelingen.’

Het onderhandelingsresultaat wordt neutraal aan de leden voorgelegd. Zij kunnen tot uiterlijk 11 juli hun stem uitbrengen.