Onderhandelingsresultaat Sociaal Beleidskader Reed

dinsdag 13 maart 2012

De NVJ legt dinsdag het onderhandelingsresultaat van het Sociaal Beleidskader Reed Business voor tijdens twee ledenraadplegingen. De leden kunnen hier tot volgende week woensdag op reageren.

De werkgevers hebben een verlenging van het bestaande plan voorgelegd. Aanvankelijk had Reed Business ingezet op een verkorting van de herplaatsingstermijnen en een korting van de aanvullende uitkering op de WW van 85 naar 80 procent. Er werd overeenstemming bereikt over het handhaven van de herplaatsingstermijnen, maar Reed hield vast aan de korting op de aanvullende WW-uitkering. Na tegenvoorstellen van de NVJ besloten de werkgevers terug te gaan naar het oude model met hierin alleen tekstuele veranderingen. De NVJ vindt het jammer dat hierdoor de passage over freelancers, waarin staat dat zij tijdens de herplaatsingstermijnen externe opdrachtgevers mogen werven, nu niet wordt opgenomen. Wel staan de werkgevers hier positief tegenover, zodat mag worden verwacht dat bij het treffen van individuele maatregelingen deze regeling alsnog kan worden afgesproken.