Onderhandelingsresultaat sociaal beleidskader Sanoma naar de leden

dinsdag 10 november 2015

De NVJ legt dinsdag haar leden werkzaam bij Sanoma een onderhandelingsresultaat voor over het nieuwe sociaal beleidskader (SBK). In september had Sanoma een sociaal beleidskader afgesproken met de OR, zonder de NVJ hierover te informeren. Na protest wilde Sanoma alsnog in gesprek met de NVJ.

Voorstel tijdelijke verlenging

Onder de nieuwe Wet werk en zekerheid is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule per 1 juli 2015 vervangen door de transitievergoeding. Dit betekent  een verslechtering in vergelijking met het niveau van het vorige Sociaal Plan en het Beleidskader.

De NVJ had daarom de directie voorgesteld om het sociaal plan Focus met een aantal maanden te verlengen, omdat er nog weinig jurisprudentie was over de ontslagvergoeding in relatie tot de transitievergoeding. Bovendien waren de onderhandelingen over de nieuwe cao Uitgeverijbedrijf nog niet afgerond. Verlenging bleek echter geen optie.

Akkoord zonder vakorganisaties

De OR en de directie sloten vervolgens in september een SBK af, zonder overleg met de vakorganisaties. Afgesproken is het verschil tussen de oude vergoeding en de nieuwe transitievergoeding voor 40 procent bij de uitkering te betrekken. De scholingskosten moesten uit het eigen budget worden gefinancierd.

Aandringen

Op aandringen van de NVJ is alsnog besloten om in overleg te gaan over het SBK. Volgens de cao Uitgeverijbedrijf worden sociaal plannen en sociaal beleidskaders afgesproken samen mét de vakorganisaties. Tijdens deze onderhandelingen met de vakorganisaties is als extra’s overeengekomen om ook de scholingskosten ex btw € 2.500,- te vergoeden. Dit totale resultaat leggen wij nu ter beoordeling aan de leden voor.

Onder deze omstandigheden was dit resultaat het maximaal haalbare, aldus de NVJ. Leden kunnen hun stem uitbrengen vóór 18 november.