Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan NDC

donderdag 12 februari 2015

De NVJ, andere bonden en NDC Mediagroep zijn woensdag een principeakkoord over een sociaal plan voor de tweede grote reorganisatie in korte tijd overeengekomen. Dit sociaal plan gaat in zodra het principeakkoord door de leden wordt aangenomen.

Hoewel de aangekondigde reorganisatie uiteindelijk, mede door acties van de werknemers van NDC, een reductie van de helft van de eerder aangekondigde arbeidsplaatsen zal leiden, blijven de aangekondigde maatregelen draconisch en is het sociaal plan voor de boventalligen onverkort mager. Dagbladjournalisten voor wie de bepalingen van de cao Dagblad gunstiger uitpakken, kunnen net als in de vorige ronde weer aanspraak maken op hun eigen cao-regeling in plaats van het sociaal plan.

Leden van de NVJ krijgen het sociaal plan per mail toegestuurd met een elektronisch stemformulier.

Volgende week woensdag 18 februari komen de bonden naar de vestigingen van NDC in Groningen en Leeuwarden om de leden te informeren. De NVJ zal op beide bijeenkomsten met een jurist aanwezig zijn.