Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan RTL Nederland

woensdag 20 juni 2018

De NVJ, FNV en de Unie hebben met RTL Nederland een onderhandelingsresultaat bereikt over een Sociaal Plan. Leden werkzaam bij RTL kunnen tot uiterlijk 25 juni stemmen hierover hun stem uitbrengen. Op vrijdag 22 juni organiseren de NVJ en andere werknemerspartijen een informatiebijeenkomst voor leden en niet-leden.

In de afgelopen weken hebben de werknemersvertegenwoordigers van de NVJ, FNV en de Unie meerdere gesprekken gevoerd met RTL. Het doel was om een goede regeling te treffen voor de collega’s die wegens een reorganisatie boventallig worden verklaard en daardoor hun baan verliezen.

Hoofdlijnen Sociaal Plan RTL 

  • Het Sociaal Plan geldt voor de periode van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2019.
  • Ontslagvergoeding: een werknemer die in de bovengenoemde periode wegens een reorganisatie boventallig wordt verklaard en daardoor zijn/haar baan verliest, krijgt een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding is de wettelijke transitievergoeding vermenigvuldigd met een factor zoals hieronder opgenomen. Als de werknemer per einddatum van de arbeidsovereenkomst:
  • Jonger is dan 40 jaar: uitkomst transitievergoeding x 2,0.
  • Tussen de 40 en 49 jaar: uitkomst transitievergoeding x 2,1.
  • 50 jaar of ouder: uitkomst transitievergoeding x 2,2.
  • De minimale beëindigingsvergoeding bedraagt 2 bruto maandsalarissen.
  • De maximale beëindigingsvergoeding bedraagt € 125.000,- bruto.
  • Transitietermijn: de transitietermijn is de periode vanaf de datum waarop een werknemer boventallig wordt verklaard plus het aantal maanden van je opzegtermijn. De lengte van de transitietermijn is afhankelijk van de dienstjaren en de leeftijd van de boventallige werknemer.
  • Indien je einde dienstverband in de periode tussen 1 oktober en 31 december valt, zal in de eindafrekening tevens een afrekening plaatsvinden van eventueel pro rata opgebouwde EBITA - uitkering of vaste jaaruitkering als bedoeld in artikel 14 van de cao. De uitkering zal plaatsvinden naar rato van het aantal maanden dat het dienstverband in dat jaar heeft bestaan, berekend op basis van de door RTL gerealiseerde EBITA in het jaar daaraan voorafgaand.
  • Budget mobiliteitstraject: het budget voor het dit mobiliteitstraject bedraagt € 3.500,- ex btw (als de je werknemer 50 jaar of ouder bent, is kan dit budget worden verhoogd tot € 5.000,- ex btw op basis van een gemotiveerd verzoek).

Informatiebijeenkomst 22 juni

De NVJ en andere werknemerspartijen organiseren op vrijdag 22 juni van 12.00 tot 13.30 uur een informatiebijeenkomst in de Cinema-zaal. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.