Ondersteuning kabinet voor zelfstandig ondernemers

woensdag 18 maart 2020

Het kabinet presenteerde dinsdag nieuwe maatregelen voor zelfstandigen die geraakt zijn door de coronacrisis. De belangrijkste punten op een rijtje:

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen (ook zzp’ers) die door de crisis hun inkomsten zien teruglopen kunnen voor een periode van 3 maanden een aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

  • dit gaat via een versnelde procedure
  • de ondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum
  • de ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald
  • er is in deze tijdelijke bijstandsregeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets
  • de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf wordt niet toegepast.

Deze regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz, maar is versoepeld en aanvragen worden sneller behandeld.

Uitstel belastingbetaling

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Garantiefonds

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Als gevolg van het Noodpakket banen en economie is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt. Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze loonkostensubsidie subsidieert gedurende 3 maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten.

Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

De uitgebreide versie van alle maatregelen vind je op de websites van de Rijksoverheid en Belastingdienst.

Bekijk ook onze pagina Financiële hulp en uitstel van betalingen en alle andere praktische informatie over de coronacrisis