Onderzoek naar freelance tariefontwikkeling

maandag 30 september 2013

De NVJ, NVF, FLA (Freelancers Associatie), FF (Fotografen Federatie) en Lira zijn een onderzoek gestart naar de ontwikkelingen van tarieven en marktomstandigheden van freelancejournalisten, schrijvers en fotografen. De onderzoekers willen in kaart brengen hoe omzetten en honoraria zich in de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld. Ook zijn de organisaties geïnteresseerd in praktijkervaringen met onderhandelen, contracten en behoud van auteursrecht over geleverd werk. Zowel leden als niet-leden worden opgeroepen om mee te doen.

Het onderzoek bouwt deels voort op een tariefonderzoek van bijna 10 jaar geleden. De resultaten van het onderzoek zullen eraan bijdragen dat de belangenbehartiging van freelancers nog beter wordt afgestemd. Zo krijgen politieke partijen een betrouwbaar beeld te zien van de huidige freelancepraktijken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Pyrrhula, Social Research Network te Tilburg. Alle antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. Leden van NVJ en NVF hebben inmiddels een email ontvangen met de uitnodiging om deel te nemen. Daarnaast vragen NVJ, NVF, FLA, FF en Lira ook niet-leden om deze enquête in te vullen. Ga hier naar de enquête (de inlogcode voor niet-leden is SC-JV2).