Onderzoek levensfasebewust personeelsbeleid h-a-h

dinsdag 28 juni 2011

Het adviesbureau UniPartners Tilburg gaat onderzoek doen in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid in de huis-aan-huisbladenbranche.

Volgens de CAO hebben journalisten van 58 jaar en ouder recht op een aantal roostervrije dagen, maar daar zal in de toekomst een andere invulling aan moeten worden gegeven. Om te weten hoe journalisten deze dagen in de toekomst zullen gaan inzetten, moet eerst naar boven worden gehaald wat de beroepsgroep precies wil. Het doel van het onderzoek is daarom in kaart te brengen wat de behoeftes zijn van werknemers in verschillende leeftijdsgroepen in relatie tot hun werk.

Hiervoor zullen interviews worden afgenomen bij een geselecteerde groep medewerkers van huis-aan-huisbladuitgevers. Daarnaast zal een enquête uitgestuurd worden naar alle medewerkers van de organisaties in de huis-aan-huisbladenbranche.
De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting na de zomer worden gepresenteerd bij de volgende CAO-onderhandelingen.