Onderzoek mogelijk misbruik machtspositie Sanoma

vrijdag 30 augustus 2013

Sanoma Media komt freelance (foto)journalisten niet tegemoet. Het Finse concern is niet bereid om de regelingen van 1 juni en 1 juli jongstleden in te trekken. De NVJ focust zich nu op het onderzoek naar mogelijk misbruik economisch machtspositie van Sanoma Media.

Sanoma Media houdt vast aan de maatregel om freelance fotojournalisten niet te betalen voor bewerking van hun foto’s. Evenmin komt zij freelancers tegemoet die bezwaar aantekenen tegen doorverkoop van hun content aan derden. De NVJ, NVF, FF, BNO en Pictoright zijn van mening dat de nieuwe regelingen een bezuinigingsmaatregel zijn om de tarieven van freelancers naar beneden bij te stellen en het ondernemerschap van freelancers in de kiem te smoren.

De NVJ focust zich nu op het onderzoek naar mogelijk misbruik economisch machtspositie van Sanoma Media. Freelancers die aan Sanoma Media leveren, ontvangen binnenkort een enquête. De resultaten worden gebruikt voor een melding bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Alle beroepsverenigingen adviseren freelancers om individueel juridisch advies bij hen in te winnen voordat een opdracht van Sanoma wordt aangenomen.

De NVJ, NVF, FF, Picoright en BNO roepen leden op die de nieuwe prijs- en afleveringsafspraken hebben ontvangen om zich te melden bij freelance@nvj.nl , nvf@nvj.nl, info@fotografenfederatie, anouk@bno.nl.