Onderzoek nieuwe beroepsorganisatie fotografen

woensdag 24 april 2013

De belangrijkste vertegenwoordigers van Nederlandse professionele fotografen, waaronder NVF, hebben 1 maart overleg gevoerd over de toekomst van de belangenbehartiging voor fotografen. De discussie ging onder andere over het nut en de noodzaak van afzonderlijke verenigingen, over de toekomst van de overkoepelende FotografenFederatie en over mogelijke vergaande samenwerking op korte termijn. Aan dit gesprek namen naast NVF de verenigingen BFN, GKf, MPN, MWF, PANL, SVFN en een afvaardiging voor onafhankelijk aangesloten fotografen deel.

Bij de antwoorden moest vooral centraal staan wat de achterban nodig heeft en wat zij wil van een beroepsorganisatie voor professionele fotografen: hoe kan een beroepsorganisatie het werk van professionele fotografen het beste ondersteunen.

De belangrijkste conclusie van de dag is dat iedereen de noodzaak ziet om onverdeeld op te trekken voor de belangen van de fotografie en de aanwezigen achten het belang van één stevige beroepsorganisatie groot. Een moderne beroepsorganisatie brengt een stevige krachtenbundeling tot stand, moet zichtbaar zijn, voorbeelden kunnen stellen en daadwerkelijk collectief kunnen optreden en kijkt breder dan het vakgebied alleen. De moderne fotograaf staat voor bijzondere uitdagingen en zoekt steeds vaker verbreding van zijn/haar vak en werkt op steeds meer gebieden samen met andere creatieve ondernemers. Zo zijn filmmakers en beeldbewerkers actief die zelfstandig of in samenwerking beeld produceren en aansluiting zoeken bij een organisatie.

Onderzoek
Er is door alle aanwezige vertegenwoordigers afgesproken dat er een onderzoek komt naar de vorming van een nieuwe vereniging voor fotografie waarin de bestaande beroepsverenigingen kunnen opgaan. De vorm van de beroepsorganisatie staat nog niet vast en is onderdeel van dit onderzoek. Directeur Lars Boering van FotografenFederatie heeft de opdracht aangenomen om een plan te schrijven en dat in nauwe samenwerking met de betrokken partijen uit te werken.

De bij het overleg betrokken partijen hebben besloten om intensiever samen te werken. Grootschalig ledenvoordeel en inkoopkortingen zullen al collectief worden onderhandeld en ook is besloten om bijeenkomsten en seminars voor alle bij verenigingen aangesloten fotografen open te stellen. Met de juridische dienst van NVJ is de afspraak gemaakt om samen te werken en via NVJ Academy een aantal op beroepsfotografen gerichte cursussen te ontwikkelen.

Per 1 mei zal FotografenFederatie het kantoor en het personeel van PANL overnemen en zal de bureauwerkzaamheden gaan uitvoeren. Per 1 januari nam zij al de bureauwerkzaamheden over van SVFN en de Medisch Wetenschappelijk Fotografen. Met GKf is inmiddels gestart over coördinatie van werkzaamheden. Samenwerking op één locatie bevordert de coördinatie van activiteiten en verlaagt de kosten aanzienlijk.