Onderzoek onderstreept problemen regiojournalistiek

dinsdag 3 september 2013

In kleine gemeenten wordt de politiek amper nog gevolgd door de journalistiek. Lokale media duiken wegens gebrek aan financiën niet in de gaten die regionale media door bezuinigingen laten vallen. Dat staat in het onderzoeksrapport “Nieuwsvoorziening in de regio” van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Volgens Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, onderstreept het onderzoek nog eens de ernst van de problemen in de regio.

Met name in de kleinere gemeenten ontbreekt nieuws over lokaal beleid vrijwel volledig. In gemeenten kleiner dan 20.000 inwoners is er zelfs vrijwel geen online nieuws over lokaal beleid te vinden. Op weekbasis telt een gemeente online gemiddeld 58 nieuwsberichten, ofwel ruim 8 berichten op een dag.

De regionale dagbladen blijken de sterkste journalistieke waakhonden. 27 procent van hun online nieuws gaat over lokaal beleid, gevolgd door huis-aan-huisbladen (24 procent). Ook lokale omroepen zijn met 20 procent een opvallende waakhond. Een journalistieke rol is voornamelijk weggelegd voor lokale omroepen en zelfstandige nieuwssites (hyperlocals). Deze hyperlocals kwamen opvallend sterk uit het onderzoek met veel online nieuws. Een probleem van hyperlocals is echter hun financiële situatie en daarmee het in de lucht houden van de sites.

De uitkomsten van het onderzoek verrassen Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, niet. ‘Het is vooral een bevestiging van de problematiek en des te meer reden om de discussie aan te gaan met de overheid over het waarborgen van de belangrijke democratische functie van de regionale journalistiek.’

De NVJ reikte staatssecretaris Dekker al eerder ideeën aan over hoe de publieke nieuwsvoorziening zou kunnen worden gestimuleerd, zoals steun door journalistieke fondsen. Ook zouden volgens Bruning de bezuinigingen op de publieke omroepen, waaronder de regionale, in heroverweging moeten worden genomen. ‘De NVJ wil graag met de staatssecretaris in gesprek. Het onderzoek van vandaag onderstreept nog eens de ernst van de problemen in de regio.’

René van Zanten, algemeen directeur van het Stimuleringsfonds voor de Pers, concludeert dat de onderzoeken over de regionale nieuwsvoorziening de eerder geuite zorgen door de commissie Brinkman en de sector onderschrijven. ‘Als fonds zullen we in ieder geval alles proberen om oplossingen aan te dragen voor deze verschraling in de nieuwsvoorziening. We hebben nu een feitelijk beeld van de situatie in de regio dat mee kan helpen bij het opstellen van toekomstig beleid.’

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en het onderzoeksrapport.