Onderzoek PersVeilig; vrouwelijke journalisten en veiligheid

dinsdag 30 augustus 2022

Hoe vaak en met welke vormen van onveiligheid hebben vrouwelijke journalisten tijdens hun werk te maken? In welk opzicht verschilt dat van bedreigingen en geweld tegen journalisten in het algemeen? Dat gaat I&O Research in opdracht van PersVeilig binnenkort onderzoeken. 

Foto Dingena Mol

PersVeilig wil met een vragenlijst in beeld brengen wat de frequentie en aard is van agressie, bedreiging en geweld tegen vrouwelijke journalisten, fotografen, redacteuren, programmamakers of vrouwen die anderszins werkzaam zijn in de media. Naast het kwantitatieve onderzoek zal ook een kwalitatief onderzoek plaatsvinden, waarbij met een aantal vrouwen die agressie, bedreiging of geweld ervaren hebben interviews worden gehouden.

Rowan Blijd: ‘PersVeilig toegespitst op vrouwen’

‘PersVeilig bestaat inmiddels al een tijdje, maar de aanpak is gericht op journalisten in de breedste zin van het woord’, zegt NVJ-bestuurslid Rowan Blijd, een van de initiatiefnemers voor het onderzoek. Aan de hand van de resultaten wil PersVeilig kijken op welke manier het ook specifiek voor vrouwelijke journalisten een ‘veilige haven’ kan zijn, legt Blijd uit. ‘Eigenlijk alles wat PersVeilig nu al biedt, maar dan toegespitst op vrouwen en eventueel met aanvullingen.’ 

Volgens Blijd is het hard nodig dat de ervaringen van vrouwen in de media inzichtelijk worden gemaakt. ‘Zonder data is het moeilijk om te handelen en makkelijk om te ontkennen dat er een probleem is.’

Vragen aan vrouwelijke journalisten over veiligheid

In de enquête wordt vrouwelijke journalisten gevraagd of er iets is gebeurd, zo ja wat en hoe, maar ook naar de gevolgen: heeft dit invloed op het werk en leven? Is er steun in de (werk)omgeving? Wordt er melding en/of aangifte gedaan? Wat weerhoudt vrouwelijke journalisten om eventueel melding of aangifte te doen en wat zijn de ervaringen hoe er met zo’n melding wordt omgegaan? Is PersVeilig voldoende bekend? Biedt PersVeilig goede handvatten om agressie, bedreiging en geweld in te dammen en is er voldoende en de juiste ondersteuning op het moment dat het toch gebeurt?

Begin september start de enquête 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen waar deze vrouwen in de media mee te maken krijgen, roepen de NVJ en PersVeilig alle vrouwelijke mediamakers op om de vragenlijst in te vullen, ook als je denkt niks te hebben meegemaakt. ‘Dat is goed om te benadrukken’, zegt Blijd. ‘Het gebeurt vaak dat vrouwen denken dat het erbij hoort of dat het normaal is. Hopelijk is dit een trigger voor die vrouwen om toch even te reflecteren: was die ene situatie wel normaal?’

Deelnemen kan vanaf begin september via de website van de NVJ en PersVeilig. Leden van de NVJ, VVOJ en politieperskaarthouders ontvangen begin september een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Tijdens een bijeenkomst in het najaar zullen de resultaten worden besproken met alle partners van PersVeilig en andere betrokkenen in het veld. Een precieze datum volgt.

Over PersVeilig

PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie. PersVeilig heeft als doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op social media en tegen juridische claims.