Onderzoek naar wurgcontracten en positie freelance (foto)journalisten

dinsdag 10 januari 2012

De secties NVF en Freelance van de NVJ vervolgen deze maand het onderzoek naar de positie van freelance journalisten en fotojournalisten. Onderzocht wordt of veel freelancers met zogenoemde wurgcontracten werken en wat hun tariefsontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen vijf jaar. NVF- en Freelance secretaris Rosa García López: ‘We willen harde feiten en cijfers boven tafel krijgen om te weten hoe de de freelancer er voor staat. Op basis van die informatie kan de NVJ de positie van de freelancer onder de aandacht brengen van alle stakeholders. Het doel is natuurlijk om deze positie uiteindelijk te verbeteren.’

Aanleiding voor de enquête is een eerdere oproep die de NVJ in december deed aan freelancers om inzicht te krijgen in het aantal en soort contracten, alsook inzicht in de tariefhoogte per medium. Maar liefst 112 mensen, onder wie 15 fotojournalisten, reageerden op de oproep. Een eerste conclusie van dit voorlopige onderzoek is dat freelancers veelal niet met een contract werken. Als ze echter wel met contracten werken, blijken deze vaak eenzijdige bepalingen te bevatten. Van de 21 contracten die de NVJ in de afgelopen maand ontving, was er slechts één die geen eenzijdige bepaling bevatte. ‘Het lijkt erop dat wurgcontracten meer regel dan uitzondering zijn. Dat willen we graag verder onderzoeken’, aldus Rosa García López. De enquête zal binnenkort op deze site te vinden zijn en is bedoeld voor zowel leden als niet-leden van de NVJ en NVF.