Onduidelijke functie-indeling leidt tot afwijzing ontbindingsverzoek

maandag 20 oktober 2014

Voor het toepassen van het afspiegelingsbeginsel (de methode om bij reorganisaties de ontslagvolgorde te bepalen) is van belang welke functiegroepen met uitwisselbare functies er binnen een bedrijfsvestiging bestaan. Het ontbreken van een duidelijk functiehuis kan bij een reorganisatie verstrekkende gevolgen hebben.

Zo wees de Kantonrechter te Utrecht een ontbindingsverzoek wegens bedrijfseconomische omstandigheden af wegens onduidelijkheid over de vraag welke functie de werkneemster vervulde. Was zij werkzaam als Projectmanager FM of als Consulent FM? Afspiegeling in de functiegroep Projectmanager FM zou leiden tot ontslag. Afspiegeling buiten deze functiegroep zou niet hebben geleid tot boventalligheid van deze werkneemster. Onder deze omstandigheden werd ontbinding van de arbeidsovereenkomst geweigerd.

Bron: rechtspraak.nl