Onfile zoekt journalisten

woensdag 15 februari 2017

Onfile, de associatie voor gevluchte journalisten en schrijvers in Nederland, is op zoek naar Nederlandse journalisten die gevluchte collega's willen begeleiden bij het schrijven van artikelen in het Nederlands of Engels. Als een van de voorbeelden noemt Onfile een journalist uit Syrië die graag wil schrijven over de Nederlandse verkiezingen. Hij doet dat in de Nederlandse taal,  maar zoekt daar begeleiding en redactie bij.

On File is een in 1996 opgericht platform dat functioneert als intermediair tussen gevluchte journalisten (en schrijvers) en de Nederlandse media. Bovendien legt On File zich erop toe om gevluchte journalisten met elkaar en met Nederlandse collega's in contact te brengen.

Onfile telt bijna 250 actieve deelnemers. De financiële ondersteuning van On File is afkomstig van het ministerie van OCW. Wie zich bij On File wil aansluiten, heeft in Nederland asiel aangevraagd en is in eigen land actief geweest als journalist. Aansluiting is ook mogelijk als in eigen land geen journalistiek werk is gedaan maar in Nederland wel nadrukkelijk de ambitie bestaat als journalist te werken.