Online vragenuur voor freelance omroepleden over Fair Practice Code

dinsdag 6 oktober 2020

Voor het eerst in de geschiedenis legt de NVJ een collectieve regeling ter goedkeuring aan de freelanceleden werkzaam bij de omroep. Ben je freelancelid, werkzaam bij de omroep en wil je weten wat de Fair Practice Code voor jou betekent? De NVJ organiseert op woensdag 7 en donderdag 8 oktober een online vragenuur.

Na jarenlange inspanning is het gelukt om bij de publieke omroepen bindende afspraken te maken over een ondergrens voor zzp-tarieven gerelateerd aan de cao-lonen. Vakmensen horen een uurtarief te kunnen verdienen, dat past bij de kwaliteit van hun werk, de zwaarte van hun functie en dat in verhouding staat met wat hun collega’s in loondienst verdienen, aldus de NVJ.

Met de werkgevers zijn nu afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een zogeheten Fair Practice Code. Hiermee kunnen freelancers hun onderhandelingspositie versterken. Het doel is dat álle freelancers, zowel degenen met een kwetsbare onderhandelingspositie als die met een sterke onderhandelingspositie, erop vooruitgaan. Daarnaast worden de tarieven gelijk aan de cao-loonstijgingen jaarlijks geïndexeerd.

De freelanceleden werkzaam bij de omroep hebben dinsdag een brief met stemformulier ontvangen en kunnen tot 15 oktober hun stem uitbrengen.

Op woensdag 7 en donderdag 8 oktober organiseert de NVJ een online vragenuur. In de stembrief zijn ook twee links opgenomen waardoor je aan de Zoom-sessie kunt deelnemen.