Ontslagvergoeding fors lager

donderdag 8 november 2012

In het regeerakkoord is een beperking van de ontslagvergoeding opgenomen. De rechter kan alleen een vergoeding toekennen, indien hij een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten. De ontslagvergoeding bedraagt straks maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een bovengrens van 75.000 euro. Werknemers hebben na ontslag recht op een vergoeding voor scholing. De omvang hiervan bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.