Onverstandige ontslagbrief

maandag 13 januari 2014

Zelf ontslag nemen zonder een nieuwe baan gevonden te hebben, is vrijwel altijd onverstandig. Iedere arbeidsrechtjurist zal u dit kunnen vertellen. De gevolgen zijn dan ook ernstig. Het UWV zal u geen WW-uitkering verstrekken en uw werkgever zal uiteraard de loondoorbetaling staken.

Rechters kijken daarom terecht zeer kritisch naar zaken waarin de werkgever stelt dat een werknemer zelf ontslag heeft genomen. Volgens de Hoge Raad moet de wil van de werknemer om ontslag te nemen blijken uit een ‘duidelijke en ondubbelzinnige verklaring’. Er mag geen twijfel bestaan. Uiteraard mag er ook geen sprake zijn van manipulatie of het uitoefenen van druk door de werkgever.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland heeft de rechter toch geoordeeld dat een werknemer gehouden kon worden aan de door hem ondertekende ontslagbrief. Na een gesprek met zijn werkgever had de werknemer een verklaring ondertekend waarin stond dat hij per direct ontslag nam en dat zijn werkgever hem niets meer behoefde uit te betalen. Later kwam hij hierop terug en stelde dat hij deze verklaring onder druk had getekend. De rechter ging hier niet in mee:

“Waar een dergelijke verklaring tamelijk ongebruikelijk is en voor de werknemer in kwestie nadelig kan zijn, dient voldoende aannemelijk te zijn dat de werknemer in vrijheid en weloverwogen tot deze wilsuiting is gekomen. De stelling van [de werknemer] dat dit niet het geval is maar dat er, integendeel, sprake was van een wilsgebrek is door hem echter geenszins onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Hij heeft enkel gesteld, niet onderbouwd, dat hij onder druk is gezet doordat [de werkgever] hem voorhield dat hij een schadeclaim tegemoet zou kunnen zien indien hij niet instemde met ontslagname. Deze enkele stelling is echter, mede gelet op de gemotiveerde en van getuigenverklaringen voorziene betwisting, niet voldoende.”

Uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl