Opheldering gevraagd over samenvoegen internetredacties

maandag 24 januari 2011

De NVJ verzoekt De Persgroep een toelichting te geven op het voorgenomen plan om de internetredacties van AD, Parool, Trouw en Volkskrant samen te voegen. Dinsdag 25 januari gaat de directie van De Persgroep de betrokken Ondernemingsraden en Redactieraden informeren.

Zoals de plannen nu voorliggen lijkt er sprake te zijn van een structuurwijziging van de organisatie in de zin van artikel 10.1 CAO voor Dagbladjournalisten. Er vindt een samensmelting plaats van dagbladen. De werksituatie voor de betrokken journalisten zal ingrijpend veranderen en voor drie van de vier internetredacties zal de standplaats wijzigen. Volgens hetzelfde artikel in de CAO had de NVJ geïnformeerd moeten worden door de Persgroep. Dit is tot op heden niet gebeurd.

Bovendien heeft de NVJ een principieel bezwaar. Bij verschillende dagbladen is de hoofdredacteur verantwoordelijk voor de inhoud van zowel papier als internet. Deze bevoegdheid is vaak zelfs vastgelegd in het redactiestatuut. Het lijkt er nu op dat hieraan wordt getornd. Er vindt verplichte uitwisseling plaats van artikelen tussen de vier titels. Titels krijgen slechts een paar kerngebieden in beheer, via charters zal worden bepaald wat de inhoud zal zijn van de webversies. Uit alles blijkt dat de hoofdredacteur geen verantwoordelijkheid meer heeft over de redactionele inhoud. Ook is het niet meer mogelijk het profiel van de titel te bewaken en uit te dragen. Dit alles maakt het in feite onvermijdelijk dat vertroebeling tussen titels plaats gaat vinden.

Aangezien de voorgenomen plannen van de Persgroep zowel arbeidsvoorwaardelijk als principieel invloed hebben op de dagelijkse werkzaamheden, zal de NVJ De Persgroep vandaag verzoeken op korte termijn een mondelinge toelichting te geven over de voorgenomen plannen.