Oproep aan ANP: hou getroffen zzp’ers in januari aan het werk

donderdag 24 december 2015

De NVJ roept het ANP op om alle getroffen zzp’ers in januari aan het werk te houden. Deze extra maand werk komt overeen met een maand opzegtermijn. De voorwaarde is dan wel dat alle getroffen zzp’ers in januari evenveel uren mogen draaien als voorheen. Inmiddels heeft het ANP veel van de getroffen freelancers werk aangeboden in januari. Het persbureau heeft aangegeven de pijn voor de getroffen freelancers te willen verzachten en te willen zorgen voor een ‘zachte landing’.  

Van de 46 freelancers – (telling van de NVJ) krijgen 23 freelancers de kans om bij het ANP te blijven werken. Over het algemeen krijgen zij minder uren dan voorheen. De meeste andere freelancers hebben werk aangeboden gekregen voor enkel en alleen de maand  januari. Het aantal uren dat zij aangeboden hebben gekregen komt echter niet overeen met het aantal uren dat zij voorheen draaiden. Na 31 januari gaat voor hen het licht uit bij het ANP. Een enkele freelancer heeft geen werk gekregen. Dit betreft vooral de groep die relatief weinig diensten draaide.
 
De NVJ vindt dat het ANP terecht een gebaar maakt naar haar freelancers. Veel van de freelancers werken er langer dan vijf jaar en vaak zelfs fulltime. Omdat de meeste freelancers  laat zijn geïnformeerd over hun lot, omdat het vrijwel onmogelijk is om in december nieuwe opdrachtgevers te vinden en omdat alle ANP-freelancers zich jarenlang hebben ingezet voor het ANP, vindt de NVJ dat het ANP nog een stap verder moet gaan. De NVJ stelde eerder als eis dat alle freelancers een fatsoenlijke opzegtermijn moeten krijgen van minstens één maand. In plaats van een opzegtermijn een maand extra werk is nu de aangepaste eis.
 
Freelancers die menen dat zij hard worden getroffen en hierdoor in de problemen komen kunnen zich melden bij het ANP. Het ANP heeft de intentie om deze freelancers werk aan te bieden in januari of in elk geval tegemoet te komen.