Oproep aan Van Engelshoven: tref maatregelen voor noodlijdende nieuwsmedia en freelancers

woensdag 1 april 2020

De NVJ is teleurgesteld over de brief van minister van Engelshoven (OCW) van 27 maart, waar zij aangeeft hoe zij de creatieve en culturele sector financieel tegemoet wil komen. De minister rept met geen woord over de journalistieke sector of een aanvullend pakket voor zelfstandige (foto)journalisten.

Ga hier naar de brief aan de Kamerleden met hierin alle voorgestelde maatregelen >> 

 

In een brief aan de Kamerleden van de commissies OCW, EZK en SZW legt de NVJ uit waarom er juist nu een grote behoefte bestaat aan nieuws uit de eigen regio. Dit is de paradox van deze tijd omdat de (foto)journalistiek tegelijkertijd in haar bestaansrecht wordt bedreigd.

Aanvullende maatregelen

Om in die cruciale nieuwsbehoefte te kunnen voorzien roept de NVJ om maatregelen te treffen voor noodlijdende lokale en regionale mediaorganisaties zodat zij hun freelance (foto)journalisten aan het werk kunnen houden. Het gaat om maatregelen, zoals een aanvullend noodfonds (30% van de loonkosten) specifiek beschikbaar voor opdrachten aan freelance (foto)journalisten.

Toelating TOZO en TOGs-regeling

Ook verzoekt de NVJ om alle freelance (foto)journalisten toe te laten tot de TOZO en TOGS-regeling. De TOZO-regeling komt zzp’ers tegemoet met een aanvulling tot het sociaal minimum. De TOGS-regeling is bedoeld voor ondernemers die nu geen werk kunnen leveren vanwege de coronamaatregelen en doorlopende kosten hebben zoals de huur van een kantoor. De NVJ vindt dat ook fotojournalisten die hevig moeten investeren in apparatuur en auto voor de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro in aanmerking moeten komen ook al huren zij geen externe studio of kantoor.

Vind je zelf ook dat je recht hebt op deze regeling vul dan het formulier in op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om te zorgen dat het ministerie van EZ ook freelance (foto)journalisten op de lijst zet van getroffen ondernemers. 

De NVJ maakt deel uit van de Creatieve Coalitie en onderschrijft de brandbrief die de coalitie op 30 maart stuurde.​