Oproep aan freelancers met contract Wereldomroep

woensdag 29 februari 2012

NVJ Freelance roept freelance journalisten op die een RNW Overeenkomst van Opdracht hebben ontvangen zich te melden bij de NVJ. In het contract van de Wereldomroep staat in Artikel 7 dat door het aangaan en ondertekenen van de overeenkomst alle intellectuele eigendomsrechten onvoorwaardelijk worden overgedragen aan RNW. De NVJ vindt de bepaling nadelig voor freelancers. Reacties kunnen naar freelance@nvj.nl onder vermelding van RNW.