Oproep leden voor Adviesgroep Arbeidsvoorwaardenbeleid Publieke Omroep

dinsdag 13 november 2018

De NVJ roept haar omroepleden op om deel te nemen in de Adviesgroep Arbeidsvoorwaardenbeleid voor de Regionale en Landelijke Publieke Omroepen. Deze adviesgroep zal voorstellen formuleren voor een nieuwe Omroep-cao en een nieuw af te sluiten sociaal plan.

Aanleiding zijn de forse reorganisaties, die verwacht worden bij landelijke en regionale omroepen als gevolg van teruglopende budgetten bij zowel de landelijke als regionale omroepen. De bezuinigingsplannen kunnen pijnlijke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid bij de omroepen. Een extra zorg is de eenzijdige opzegging van het sociaal plan door de NPO, die voor onrust zorgt onder de omroepmedewerkers.

Hoge werkdruk

Omroepsecretaris Wais Shirbaz: ‘De werkdruk is op dit moment hoog en dat zal de komende periode alleen maar toenemen. De ambities van de omroepen zijn na de reeds aangekondigde bezuinigingen niet minder geworden. Ambities zijn gezond, maar de werknemers mogen daar niet de dupe van worden.’

De publieke omroep bevindt zich op dit moment in een complexe situatie omdat men besloten heeft om vernieuwing/verandering te combineren met drastische bezuinigingsmaatregelen. Daarom wil de NVJ de cao-onderhandelingen dit keer anders aanpakken.

Adviesgroep Arbeidsvoorwaardenbeleid

De NVJ wil graag met leden van de te vormen adviesgroep tot een arbeidsvoorwaardenbeleid komen dat antwoord kan bieden op de toekomstplannen van de NPO en RPO. Dit vraagt om een breed gedragen draagvlak. ‘Daarom willen we graag vertegenwoordigers vanuit alle omroepen vragen deel te nemen in de adviesgroep. Zodoende kan er effectief worden gecommuniceerd met de achterban en informatie en ervaringen worden uitgewisseld.’

De adviesgroep zal standpunten formuleren ten aanzien van het besluit van de landelijke en regionale publieke omroepen om het sociaal plan niet meer te handhaven vanaf 1 januari 2019. Daarnaast zal de adviesgroep voorstellen opstellen voor de komende cao-onderhandelingen. Zodra de adviesgroep is samengesteld gaat deze aan de slag met de voorstellenbrief en standpunten ten aanzien van het sociaal plan. Ook zal de adviesgroep overleg voeren met het programmamakersoverleg - met vertegenwoordigers vanuit alle omroepen - dat zich ten doel heeft gesteld programmamakers actief te betrekken bij de vernieuwings- en programmeringsplannen van de NPO.

Interesse of ken je een geschikt persoon?

Voel je je aangesproken of ken je iemand die namens jou en je collega’s aan de adviesgroep deel kan nemen dan horen we dat graag. De bedoeling is dat de Adviesgroep Arbeidsvoorwaardenbeleid zo spoedig mogelijk bijeen komt. Belangstellingen kunnen reacties sturen vóór donderdag 22  november naar Monique Suiker, msuiker@nvj.nl, of neem bij vragen contact op met omroepsecretaris Wais Shirbaz, wshirbaz@nvj.nl