Oproep aan mediabedrijven: vergroot veiligheid freelancers

dinsdag 3 maart 2015

De NVJ roept Nederlandse mediabedrijven op om zich te committeren aan een pakket maatregelen dat de veiligheid van freelance journalisten in gevaarlijke gebieden vergroot. De maatregelen zijn opgesteld door het International News Safety Institute (INSI) en worden al onderschreven door internationale media, waaronder The Associated Press, Reuters, International Center for Journalists en Pulitzer Center on Crisis Reporting. De maatregelen moeten er ondermeer voor zorgen dat media de veiligheid van freelancers even serieus nemen als die van vaste krachten. De NVJ hoopt dat het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren het veiligheidspakket van INSI hoog op de agenda zet.

In de afgelopen twee jaar bereikte het aantal incidenten met betrekking tot journalisten een historisch dieptepunt. De aanvallen op journalisten vormen een fundamentele bedreiging voor zowel individuele journalisten als voor de onafhankelijke journalistiek.

Maatregelenpakket

Nieuwsorganisaties die het maatregelenpakket van INSI hebben ondertekend, erkennen dat lokale journalisten en freelancers een steeds belangrijker rol spelen en dezelfde zorg tonen voor het welzijn en de veiligheid van freelancers als voor vaste krachten. Journalisten die naar conflictgebieden afreizen wordt dringend geadviseerd de juiste voorbereidingen te treffen, zoals veiligheidstraining, veiligheidsuitrusting en verzekering.

NVJ Veiligheidspagina

De NVJ geeft advies en ondersteuning aan journalisten die voor hun werk naar gevaarlijke gebieden afreizen. Denk aan veiligheidstrainingen, verzekeringen, juridische hulp aan leden, nazorg, kogelwerende vesten en satelliettelefoons. Alle informatie is te vinden op de Veiligheidspagina van de NVJ. 

Het noodnummer van de NVJ is: ++31 6 51 52 95 62.