Oproep aan minister over veiligheid Nederlandse journalisten

donderdag 3 februari 2011

De NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren hebben minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken in een brief dringend verzocht alles in het werk te stellen om de veiligheid van Nederlandse journalisten in Egypte te garanderen en desnoods te bevorderen dat zij een vrijgeleide krijgen om het land te verlaten.

De NVJ en het genootschap zijn verontrust over de zorgelijke situatie van de Nederlandse journalisten die op dit moment in Egypte werkzaam zijn. De NVJ raadt op dit moment journalisten af om naar Egypte te reizen. Het blijft volgens de NVJ ieders eigen verantwoordelijkheid om een afweging te maken, “doch dat de ontwikkelingen van gisteren en vanochtend zodanig zijn dat wij ons genoodzaakt voelen om dit zeer uitzonderlijke advies af te geven.”

Uit de berichten en verslagen blijkt dat journalisten het mikpunt van agressie zijn. Naar schatting verblijven in elk geval meer dan tien Nederlandse journalisten in Egypte.

NVJ-secretaris Thomas Bruning zal vanavond in het tv-programma De Wereld Draait Door de laatste stand van zaken rond de Nederlandse pers in Egypte schetsen.