Oproep aan minister Slob: investeer in de publieke omroep

donderdag 16 mei 2019

In de komende periode besluiten minister Slob (Mediazaken) en de Nederlandse politiek over de toekomst van het publieke omroepbestel. De NVJ en FNV vinden een goed toekomstplan van levensbelang en roepen de minister op om juist nu te investeren in de Publieke Omroep. Ook vragen zij aandacht voor de positie van programmamakers en ondersteunende diensten. Om hun oproep kracht bij te zetten is donderdag de petitie “De Publieke Omroep, juist nu” van start gegaan. 

Programmamakers voeren actie in Den Haag (foto: Remco Gielen)

De Publieke Omroep lijkt voor de gemiddelde kijkers of luisteraars een vanzelfsprekend gegeven waar ze recht op hebben. En terecht. Zowel het brede publiek als de politiek zijn weliswaar gehecht aan een goede programmering en programma’s, maar een deel zien de Publieke Omroep ook als een kostenpost waar flink op bezuinigd kan worden. In de afgelopen jaren zijn de omroepen getroffen door meerdere forse bezuinigingsmaatregelen waardoor nu de ondergrens bereikt is.  

Medezeggenschap en budgettaire zekerheid

De NVJ en FNV hebben minister Slob eerder dit jaar gewezen op de grote zorgen die op dit moment leven en gaven hierbij enkele oplossingsrichtingen aan. Zo pleiten de programmamakers voor de verbetering van hun medezeggenschapspositie en budgettaire zekerheid zodat zij onder een stabiele werkomstandigheden mee kunnen bouwen aan een relevante en toekomstgerichte programmering op alle platforms.

Onzekere contracten

Door jarenlange bezuinigingen vanuit de overheid is er op het gebied van arbeidsvoorwaarden een grote groep tweederangs medewerkers ontstaan. Veel omroepmedewerkers, of ze nu voor of achter de schermen werken, werken op basis van onzekere contracten, payrollconstructies, uitzendwerk en gedwongen freelancers. Dit maakt het voor hen moeilijk geheel onafhankelijk  om een stabiele toekomst op de bouwen. Een groot deel van deze problemen vindt zijn oorzaak in te lage budgetten door de al genoemde bezuinigingen.

De Publieke Omroep heeft een stevige verankering in de maatschappij. De opeenvolgende bezuinigingen, de achteruitgang in reclame-inkomsten en de structureel lage budgetten zijn schadelijk voor een toekomstbestendig omroepbestel. Juist het grote maatschappelijk belang, de kwaliteit van de programma’s en behoorlijke werkomstandigheden maken dat investeren in de Publieke Omroep cruciaal is voor een gezonde Publieke Omroep.

Petitie "De Publieke Omroep verdient mijn steun"

Om de oproep aan de minister kracht bij te zetten is vandaag ook de petitie “De Publieke Omroep, juist nu” gestart. Met deze petitie wordt gewezen op het feit dat een goede publieke omroep een prijs heeft. De Publieke Omroep is iets om te koesteren, juist nu.

In gesprek met programmamakers

Vanaf dinsdag 21 mei tot en met dinsdag 4 juni bezoeken vertegenwoordigers van de NVJ en FNV verschillende locaties op het Mediapark, bij diverse omroep, om in gesprek te gaan met de programmamakers en facilitair personeel met als doel het inwinnen van informatie en ervaringen over werk en arbeidsvoorwaarden.

Vaste, payroll of freelance omroepmedewerker? Graag gaan we met je in gesprek en beantwoorden we je vragen. Kom een ijsje halen en neem je collega’s mee!

  • Dinsdag 21 mei, 11.30-13.30 uur, Bar Boon, Mediapark Hilversum
  • Donderdag 23 mei, 11.30 tot 13:30 uur, Bar Boon, Mediapark Hilversum
  • Dinsdag 28 mei, 11.30 tot 13:30 uur, VARA/BNN/VPRO, Mediapark Hilversum
  • Dinsdag 4 juni, 11.30 tot 13:30 uur, KRO/NCRV, 's-Gravelandseweg 80, Hilversum