Oproep NVF: meld ervaring met drones

vrijdag 19 juli 2013

De NVF roept leden op om ervaringen met drones te melden. De NVF wil nagaan hoeveel leden gebruik maken van drones en of de huidige regelgeving toereikend is.

Met ingang van 1 juli geldt een verbod op beroepsmatig gebruik van lichte onbemande luchtvoertuigen – ook wel drones of RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) genoemd – totdat definitieve regelgeving van kracht wordt. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan hiervoor ontheffing verlenen. De ontheffing geldt in beginsel buiten gecontroleerd luchtruim. Voor vliegen in gecontroleerd luchtruim zijn convenanten gesloten met operators van licht onbemande luchtvoertuigen. De Dutch Association for Remotely Piloted Aircraft Systems onderzoekt wat de consequenties van de nieuwe regelgeving voor RPAS-vluchten zijn om de vliegveiligheid binnen gecontroleerd luchtruim te kunnen borgen. Aanleiding voor de oproep is het toenemend aantal incidenten met drones. De onbekendheid met drones leidt tot aanvaringen met politie die fotojournalisten wegsturen of drones tijdelijk in beslag nemen. Na een oproep op Twitter melden zich tien fotojournalisten die een drone hebben aangeschaft.
Maak jij beroepshalve gebruik van drones, meld dit dan bij nvf@nvj.nl of via Twitter onder vermelding van #ervaringdrones en #NVF.