Overdracht auteursrecht is eenmalig

donderdag 2 juli 2015

Een journalist kan zijn rechten maar één keer overdragen. Als een journalist zijn auteursrecht heeft overgedragen aan een collectieve beheersorganisatie, zoals Lira of Pictoright, kan hij dezelfde rechten niet nogmaals overdragen of licentieren aan een uitgever. Dit antwoordt staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie, op Kamervragen van D66 Kamerlid Kees Verhoeven over de algemene voorwaarden van De Persgroep voor freelance journalisten. Ongeveer 12.000 schrijvende makers, waaronder veel freelance journalisten, hebben via aansluitingscontracten hun rechten aan Lira toevertrouwd.

Op de vraag of de verhoogde tarieven van 5 en 15 procent in het licht van het bredere hergebruik en de doorverkoop billijk zijn, antwoordt de staatssecretaris: ’Wij begrijpen dat partijen onenigheid hebben over bepalingen in de algemene voorwaarden, zoals over de omvang van de exploitatiebevoegdheid en de tarieven en hebben begrip voor uw zorgen hierover. Het is echter niet aan ons om een standpunt in te nemen in een geschil tussen twee private partijen over de inhoud van een civielrechtelijke overeenkomst. Het is aan de betrokken partijen om afspraken te maken over de vergoeding voor het leveren van goederen of diensten.’

NVJ, DuPho en FLA hebben vrijdag 3 juli overleg met De Persgroep over de gewijzigde Algemene Voorwaarden.