Overgrote meerderheid freelancers stemt in met voorstellen

dinsdag 17 maart 2020

Een overgrote meerderheid van de leden (94%) die hebben meegedaan aan de aan de ledenraadpleging over freelancevoorwaarden heeft ingestemd met de voorstellen die de NVJ heeft gedaan.

foto: Flip Franssen/HH

In de ledenraadpleging die op 5 maart begon, vroeg de NVJ haar freelanceleden of zij instemden met de voorstellen die de NVJ aan opdrachtgevers wil doen in gesprekken met uitgevers. In de cao voor het Uitgeverijbedrijf is afgesproken dat er gesprekken over de freelancetarieven en voorwaarden worden gevoerd met in ieder geval DPG, Mediahuis, Hearst en Sanoma.

Aan de ledenraadpleging namen bijna 430 leden deel.

De vier voorstellen waar zij mee hebben ingestemd zijn:

  • Een redelijk tarief, afgeleid uit de cao voor het Uitgeverijbedrijf.
  • Jaarlijkse indexatie van tarieven. Om de inflatie bij te houden moeten tarieven af en toe worden verhoogd om ervoor te zorgen dat de koopkracht behouden blijft.
  • Vertegenwoordiging op de werkvloer.
  • Betere algemene voorwaarden.

'Juist nu wordt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is om een redelijk uurbedrag te kunnen vragen: het ondernemersrisico moet je echt kunnen doorberekenen in je tarief'

‘Indexering is hard nodig, ik werk al 10 jaar voor dezelfde tarieven’

‘Het is altijd geweest: tekenen bij het kruisje, zo niet, voor jou een ander’

Gesprekken met uitgevers

Als er gesprekken worden gevoerd met uitgevers, dan doet de NVJ dat niet alleen. Bij deze gesprekken zullen enkele leden die in het bedrijf werken (een freelancer, een fotograaf en een werknemer) samen met de NVJ de standpunten van de leden naar voren brengen.