Overleg herleving formatieafspraken Wegener

donderdag 28 januari 2010

Eind januari zouden NVJ en Wegener bekijken of de afspraken rondom de formatiegaranties zouden kunnen herleven. Met Wegener is nu een traject afgesproken dat half februari afloopt. In de tussentijd krijgt de NVJ inzage in de cijfers. De NVJ gaat vervolgens met Wegener de gemaakte afspraken evalueren. Daarnaast is het overleg gestart over een nieuw Sociaal Plan.

De Raad van Bestuur van Wegener en de NVJ kwamen in augustus 2008 een akkoord overeen na de grote onrust op de redacties van de regionale dagbladen als gevolg van forse bezuinigingsplannen. Dit akkoord behelsde ondermeer een minimum bezetting op de verschillende dagbladredacties van Wegener voor een aantal jaren, opleidingsbudgetten en een structuur waarbij de uitgeverijen zelf weer verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het convenant werd op 25 mei 2009 op onderdelen opengebroken. De NVJ was bereid om een aantal elementen uit het convenant tijdelijk buiten werking te stellen. Wegener kreeg negen maanden de tijd om de formatie op de redactie te verminderen door middel van vrijwillig vertrek. Die termijn is inmiddels verstreken. NVJ en Wegener zullen in gesprek gaan om de financiële situatie bij Wegener te bespreken. Dit vraagt om opnieuw inzicht in de cijfers van Wegener, aldus de NVJ. Ook zal worden gepraat over de werklast in relatie tot werkdruk, de multimediale ambities van Wegener, alsook de herleving van formatieafspraken in relatie tot de kwaliteit van de berichtgeving en het aantal beschikbare journalisten per titel.
Daarnaast is het overleg gestart over een nieuw Sociaal Plan. Op korte termijn zal een bijeenkomst worden georganiseerd.