Overleg M20-reorganisatie bij HMC

donderdag 31 juli 2014

Annabel de Winter, NVJ-secretaris Dagblad, heeft woensdag 30 juli overleg gehad met voorzitter Peter Schat van de redactieraad van de regionale dagbladen van Holland Media Combinatie (voorheen HDC Media) over de M20-reorganisatie bij Holland Media Combinatie en de selectieprocedure voor een nieuwe directeur-hoofdredacteur.

De M20-reorganisatie behelst een vergaande samenwerking van de redacties van dagblad, huis aan huis en Dichtbij. Tevens gaan er journalistieke banen op de redacties verdwijnen. Het reorganisatieplan ligt momenteel ter inspraak bij ondernemingsraad, redactieraad en redactiecommissie.

Tijdens het gesprek met Peter Schat kwam ook de voortgang van de selectieprocedure voor een nieuwe directeur-hoofdredacteur voor de samenwerkende redacties ter tafel. De dagbladredactie schoof in maart Peter Hovestad voor deze positie naar voren, een van de huidige adjunct-hoofdredacteuren. De directie heeft een vertrouwenscommissie gevormd, met drie dagbladredacteuren van Dichtbij en van de huis-aan-huisbladen, die gaat spreken met deze  en eventuele andere kandidaten. De procedure wordt begeleid door ‘executive search bureau’ Van der Laan & Company te Baarn.