Overleg modernisering cao dagbladjournalisten

vrijdag 13 december 2013

De NVJ en NDP Nieuwsmedia gaan op donderdag 19 december verder praten over de modernisering van de cao voor dagbladjournalisten. Hoewel de onderhandelingen steeds concreter worden, zijn er nog geen definitieve besluiten gevallen.

Over modernisering wordt al langer gesproken, maar sinds de zomer is het overleg over aanpassing van enkele arbeidsvoorwaarden geïntensiveerd. Dat een meer eigentijdse cao zoveel tijd vergt komt doordat niet alleen gesproken wordt over een nieuwe arbeidsvoorwaarden, maar ook over overgangsregelingen voor mensen die rechten hebben opgebouwd.

De NVJ wil bovendien op evenwichtige wijze afspraken maken voor jongeren, collega’s van middelbare leeftijd en oudere journalisten. Dat maakt het ingewikkeld, zeker omdat de NVJ alleen op een kostenneutrale manier wil overgaan.

Uit een enquête die de NVJ onder dagbladleden hield, blijkt dat een groot deel voorstander is van een meer eigentijdse cao. Met name een persoonlijk keuzebudget krijgt veel goedkeuring van leden.

Hoewel de onderhandelingen steeds concreter worden, zijn er nog geen definitieve besluiten gevallen. Dat gebeurt overigens niet zonder instemming van de dagbladleden van de NVJ. Zodra er een evenwichtig en kostenneutraal pakket ligt, wordt dit aan de leden voorgelegd.