Overleg over CAO publieke omroepen vastgelopen

woensdag 6 april 2011

Het overleg over een nieuwe CAO voor de publieke omroepen is vastgelopen. Slechts twee rondes hadden partijen nodig om te concluderen dat er een te groot gat zit tussen de verschillende voorstellen. De vakorganisaties NVJ, FNV KIEM, CNV Media en De Unie vinden dat het eindbod van de werkgevers zo ver van hun mandaat staat dat zij teruggaan naar de leden. Komende weken zal een aantal ledenvergaderingen worden gehouden.

De werkgevers stellen dat financieel onzekere tijden er voor zorgen dat er fors pas op de plaats moet worden gemaakt op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Bijna alle voorstellen van de vakorganisaties zijn van tafel geveegd. Er is een structurele loonsverhoging van 1 procent over twee jaar geboden. Daarnaast zijn de werkgevers bereid een bescheiden eenmalige uitkering te verstrekken.

Bij aanvang van de onderhandelingen hebben de vakorganisaties gesteld oog te hebben voor de grote financiële zorgen die met name op de landelijke publieke omroepen afkomen. Daarom hebben zij ook een uiterst bescheiden looneis (prijscompensatie) op tafel gelegd en hebben vooral voorstellen gedaan die de positie van de werknemers zou verstevigen op de arbeidsmarkt. De vakorganisaties zijn ook teleurgesteld over het feit dat tevens voorstellen waar geen geld mee gemoeid is grotendeels zijn afgewezen.

Zij vinden echter ook dat de absurde bezuiniging van 200 miljoen die het rijk de landelijke publieke omroepen wil opleggen niet onverkort uit de arbeidsvoorwaarden mag worden gehaald. De Tweede Kamer heeft meermaals aangegeven dat de voorgenomen bezuiniging niet ten koste mag gaan van de kwaliteit. De vakorganisaties zijn er van overtuigd dat kwaliteit grotendeels door de werknemers gemaakt en bepaald wordt. Daartoe zullen dan ook goede arbeidsvoorwaarden tegenover moeten staan.