Overleg tarieven en contract AD

dinsdag 10 april 2012

De NVJ sectie Freelance zal eind april opnieuw overleg voeren met het AD over het nieuwe administratiesysteem en over de voorwaarden in de Overeenkomst van Opdracht 2011/2012. De sectie sprak op 30 maart met Bart Verkade, zakelijk hoofdredacteur van het AD. Voorafgaand aan die bespreking vond een uitvoerig overleg plaats met tientallen AD freelancers.

Ruim anderhalf uur spraken de sectie Freelance en Bart Verkade over de (mogelijke) negatieve omzet effecten van de invoering van een nieuw administratiesysteem. Verkade erkende dat in individuele gevallen een negatief effect kan optreden (bijvoorbeeld voor enkele rubrieken). Waar mogelijk is geprobeerd dit te compenseren. Maar in algemene zin zouden freelancers er op vooruit zijn gegaan, omdat er nu per teken in plaats van per woord wordt betaald.
Ook is gesproken over de voorwaarden in de Overeenkomst van Opdracht 2011/2012 die AD de freelancers heeft gestuurd.

Het overleg wordt eind april voortgezet. Tijdens dat overleg wordt uitvoeriger ingegaan op de geagendeerde punten.