Overname Wegener: meer persorganen in minder handen

maandag 30 juni 2014

De NVJ reageert met gemengde gevoelens op de overname van het Britse mediabedrijf Mecom door De Persgroep. Op basis van de cao had de NVJ vooraf ingelicht moeten worden. Dit is niet gebeurd. Ook maakt de NVJ zich zorgen over de toekomst van de dagbladen en redacties bij Wegener, de machtsconcentratie en over de positie van freelancers.

De NVJ vindt het positief dat niet een investeringsfonds als aandeelhouder boven Wegener komt, maar een onderneming die uitgeven als core business heeft. Gelijktijdig heeft de NVJ gemengde gevoelens over de overname. Die zorgen hebben te maken met de grote reorganisatie die op dit moment gaande is bij Wegener. ‘De grote vraag is wat de nieuwe aandeelhouder gaat doen’, aldus dagbladsecretaris Annabel de Winter. ‘De geluiden zijn dat het strategisch plan Spirit doorgaat ook na de overname, maar dat plan is voor de korte termijn. Wat gaat er op de langere termijn gebeuren?’

Pluriformiteit

Ook maakt de NVJ-secretaris zich zorgen over de toenemende persconcentratie die gevolgen zal hebben voor de journalistieke pluriformiteit. Meer persorganen komen immers in minder handen. ‘En wat gaat er gebeuren als het slecht gaat?’

Daarnaast krijgt de uitgever een nog grotere machtspositie ten opzichte van freelance journalisten. ‘Hoe groter de uitgever is, hoe meer hij in staat is om de markt te dicteren. Hoe gaat de nieuwe aandeelhouder met al die zzp’ ers om? Worden de standaardcontracten nog eenzijdiger? Worden de tarieven nog lager? Hoe lang kan een freelancer nog zijn VAR-WUO krijgen als er steeds minder opdrachtgevers in het veld zijn? Dat zijn allemaal zeer zorgelijke ontwikkelingen’, aldus De Winter.

De NVJ heeft inmiddels contact gehad en is uitgenodigd voor een gesprek.