OVSE: journalisten hebben recht om drones te gebruiken

maandag 7 maart 2016

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) vindt dat journalisten het recht hebben om drones te gebruiken voor hun nieuwsgaring, meldt Dronewatch. De NVJ/NVF is verheugd dat er steun vanuit Europa komt.

Drones stellen journalisten in staat om op een nieuwe manier nieuws te vergaren en onderzoek te doen. Drones kunnen snel een overzicht bieden bij bijvoorbeeld protesten.

De NVJ en NVF  zijn verheugd dat zij vanuit Europa steun in de rug krijgen. ‘De NVJ hoopt dan ook dat de Nederlandse overheid dit standpunt oppakt en de huidige regelgeving voor (foto)journalisten aanpast’, aldus Rosa García López, secretaris NVJ Zelfstandigen en NVF.

Oproep

Heb je vragen of ervaringen die je wil voorleggen aan de NVJ? De NVJ roept zelfstandigen op om casussen op te sturen naar rgarcialopez@nvj.nl. Casussen worden altijd anoniem behandeld dus zonder naam van de opdrachtgever en opdrachtnemer.